Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Stopa bezrobocia na niezmienionym poziomie

Dodano: czwartek, 29 marca 2018

Stopa bezrobocia na niezmienionym poziomie

W lutym 2018 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie pomorskim wyniosła 52,5 tys. osób i w porównaniu do stycznia tego roku nieznacznie wzrosła (o 136 osób). Wśród ogółu bezrobotnych ujętych w rejestrach powiatowych urzędów pracy największą grupę stanowią kobiety (60,7%).

Stopa bezrobocia w Pomorskiem w lutym b.r. wyniosła 5,7% i pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Sopocie (2,1%), a najwyższą w powiecie nowodworskim (15,3%). Natomiast w Polsce stopa bezrobocia, w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 6,8%.
W lutym 2018 r. zgłoszono 9,1 tys. ofert pracy; w porównaniu do stycznia b.r. oznacza to wzrost wolnych miejsc pracy  i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w naszym województwie o 5,3%, tj. o 457 miejsc. Większość zgłoszonych ofert stanowiły miejsca pracy niesubsydiowanej (77,0%).
W odniesieniu do stycznia tego roku, w lutym ponad dwukrotnie wzrosła liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (11,7 tys.) oraz wydanych zezwoleń na pracę sezonową (47).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji miesięcznej o rynku pracy – województwo pomorskie, luty 2018 r.


Sprawdź również wcześniejsze informacje miesięczne

Styczeń 2018
Pierwsze dane o zezwoleniach na pracę sezonową


Grudzień 2017
Stabilny grudzień na pomorskim rynku pracy

Listopad 2017
Spadek bezrobocia w listopadzie po raz pierwszy od wielu lat! 

Październik 2017
Bezrobocie poniżej 50 tysięcy! 

Wrzesień 2017
GUS koryguje w dół stopę bezrobocia dla województwa pomorskiego 

Sierpień 2017
Tylu ofert pracy na Pomorzu jeszcze nie było! 

Lipiec 2017
Rekordowy lipiec na rynku pracy

Czerwiec 2017
Pomorskie - ciągły spadek bezrobocia 

Maj 2017
Bezrobocie spada, o pracowników nadal niełatwo

Kwiecień 2017
Bezrobocie na Pomorzu jeszcze niższe

Marzec 2017
Rekordowo niskie bezrobocie w Pomorskim 

Luty 2017
Rośnie zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców

Styczeń 2017
Utrzymuje się duże zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców