Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Rośnie zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców – informacja o rynku pracy w województwie pomorskim luty 2017 r.

Dodano: wtorek, 28 marca 2017

Rośnie zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców – informacja o rynku pracy w województwie pomorskim luty 2017 r.

W lutym 2017 r. odnotowano bardzo duży wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców, liczba oświadczeń zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 3,7 tys., tj. 50,6 % i wyniosła 11,0 tys.

  • W lutym 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego spadła o 1,7%, tj. o 1,2 tys. osób. Według stanu na 28 lutego 2017 r. liczba bezrobotnych wyniosła w Pomorskiem 65,5 tys. osób.
  • Stopa bezrobocia w lutym 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 7,4%.
  • Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Sopocie (2,8%), a najwyższą w powiecie nowodworskim (16,7%).  • Stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 8,5%.
  • Niższą stopę bezrobocia niż województwo pomorskie miały w lutym 2017 r. tylko cztery województwa: wielkopolskie (5,2%), śląskie (6,8%), małopolskie (6,9%) i mazowieckie (7,3%).

 

  • W porównaniu do stycznia 2017 r. odnotowano wzrost wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji  zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego o 15,9%, tj. o 1,3 tys.  W lutym 2017 r. zgłoszono 9,8 tys. ofert pracy.

  • W lutym 2017 r. zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 11,0 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w tym 92,3% dotyczyło obywateli Ukrainy, a 5,2% obywateli Białorusi).
  • W odniesieniu do poprzedniego miesiąca nastąpił bardzo duży wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców w województwie pomorskim (liczba oświadczeń zwiększyła się o 3,7 tys., tj. 50,6%).
  • W lutym 2017 r. zarejestrowano ponad 2-krotnie więcej oświadczeń niż w lutym 2016 r. oraz blisko 10,5 - krotnie więcej niż w lutym 2015 r.