Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Pomorskie – ciągły spadek bezrobocia

Dodano: piątek, 28 lipca 2017

Pomorskie – ciągły spadek bezrobocia

W województwie pomorskim poziom bezrobocia kolejny raz niższy - w czerwcu 2017 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Pomorskiem  spadła o 5,6% i według stanu na 30 czerwca 2017 r. wyniosła 52,2 tys. osób. To najmniejsza liczba bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego.

Stopa bezrobocia w czerwcu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,4 pkt. proc.   i wyniosła 5,9% - odnotowano najniższą stopę bezrobocia od czasu powstania województwa pomorskiego.

Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Sopocie (2,3%), a najwyższą w powiecie człuchowskim (13,5%).

Stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,3 pkt. proc. i wyniosła 7,1%.

Niższą stopę bezrobocia niż województwo pomorskie w czerwcu 2017 r. miały tylko trzy województwa: wielkopolskie (4,2%), śląskie (5,7%) i małopolskie (5,8%).

W porównaniu do maja 2017 r. odnotowano zmniejszenie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego o 7,1%.

Nastąpił także spadek zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców w województwie pomorskim (liczba oświadczeń zmniejszyła się o 0,5 tys., tj. o 4,2%) w porównaniu z poprzednim miesiącem. W czerwcu 2017 r. zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 11,9 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w tym 89,7% dotyczyło obywateli Ukrainy, a 6,1% obywateli Białorusi). W czerwcu 2017 r. zarejestrowano ponad 2-krotnie więcej oświadczeń niż w czerwcu 2016 r. oraz blisko 5-krotnie więcej niż w czerwcu 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją miesięczną  o rynku pracy – województwo pomorskie, czerwiec 2017 r.