Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Utrzymuje się duże zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców – Informacja o rynku pracy w województwie pomorskim styczeń 2017 r.

Dodano: wtorek, 7 marca 2017

Utrzymuje się duże zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców – Informacja o rynku pracy w województwie pomorskim styczeń 2017 r.

W styczniu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wzrosła o 3,9%, tj. o 2,5 tys. osób. Według stanu na 31 stycznia 2017 r. liczba bezrobotnych wyniosła w Pomorskiem 66,6 tys. osób.

 

  • Stopa bezrobocia w styczniu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,2 pkt. proc. i wyniosła 7,5%.

  • Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Sopocie (2,9%), a najwyższą w powiecie nowodworskim (17,4%).

  • Stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,3 pkt. proc. i wyniosła 8,6%.

  • Niższą stopę bezrobocia niż województwo pomorskie miały w styczniu 2017 r. tylko cztery województwa: wielkopolskie (5,2%), śląskie (6,8%), małopolskie (6,9%) i mazowieckie (7,4%).

  • W porównaniu do grudnia 2016 r. odnotowano wzrost wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji  zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego o 31,4%, tj. o 2,0 tys.  W styczniu 2017 r. zgłoszono 8,5 tys. ofert pracy.

     

  • W styczniu 2017 r. zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 7,3 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w tym 90,1% dotyczyło obywateli Ukrainy, a 6,8% obywateli Białorusi).

  • W odniesieniu do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców w województwie pomorskim (liczba oświadczeń zwiększyła się o 341 tj. 4,9%).

  • W styczniu 2017 r. zarejestrowano ponad 2-krotnie więcej oświadczeń niż w styczniu 2016 r. oraz blisko 9 -krotnie więcej niż w styczniu 2015 r.