Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Spadek bezrobocia w listopadzie po raz pierwszy od wielu lat !

Dodano: piątek, 29 grudnia 2017

Spadek bezrobocia w listopadzie po raz pierwszy od wielu lat !

W tym roku zaobserwowano po raz pierwszy od 10 lat spadek bezrobocia rejestrowanego w listopadzie. Jest to związane z utrzymującym się przez cały rok wysokim zapotrzebowaniem na pracowników. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego w listopadzie 2017 r. wyniosła 49,6 tys., tj. o 0,4% mniej niż w październiku b.r. Dla porównania, liczba ta w listopadzie 2016 r. osiągnęła wartość 63,2 tys.

Stopa bezrobocia w listopadzie 2017r. w województwie pomorskim wyniosła 5,5%, pozostając na poziomie z poprzedniego miesiąca i była niższa o 1,7 pkt proc. niż na koniec listopada 2016 roku (7,2%).

Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 8,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 17,4% mniej niż w miesiącu poprzednim.

W porównaniu do października 2017 r. nieznacznie zmniejszyła się liczba oświadczeń składanych przez pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Obecnie liczba ta wynosi 10,9 tys. (w listopadzie zeszłego roku  6,9 tys. oświadczeń). Cudzoziemcy, według informacji zawartych w oświadczeniach, wykonywać będą prace przede wszystkim w sekcji PKD: działalność w zakresie usług administrowania  i działalności wspierającej, budownictwie oraz przetwórstwie przemysłowym jako pracownicy przy pracach prostych oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji miesięcznej o rynku pracy - woj. pomorskie, listopad 2017