Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Bezrobocie poniżej 50 tysięcy!

Dodano: poniedziałek, 4 grudnia 2017

Bezrobocie poniżej 50 tysięcy!

Przewidywania o kontynuacji trendu spadku bezrobotnych sprawdziły się. Bezrobocie nadal maleje. W analogicznym okresie ubiegłego roku stopa bezrobocia wynosiła 7,2%, czyli była niższa o 1,7 pkt proc. niż na koniec października 2017 roku – 5,5%. Poziom 5% jest uważany za poziom bezrobocia naturalnego.

Liczba osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego na koniec października br. - 49,9 tys. - była znacznie niższa niż liczba bezrobotnych zarejestrowanych we wrześniu br. W ciągu jednego miesiąca z list bezrobotnych ubyło ponad 1,7 tys. osób. Tak znaczący spadek wynika m.in. ze zmiany wieku emerytalnego. Część osób dotąd rejestrowanych jako bezrobotne przeszło na emeryturę. Bezrobocie w grupie wiekowej równej 50 lat i więcej spadło o 10% w porównaniu do września br. Była to grupa o największym odpływie bezrobotnych w ciągu miesiąca – z 13,9 tys. do 12,4 tys.
Pomimo znaczącego spadku liczby bezrobotnych kobiet (o 1,3 tys. osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca), ich udział w ogóle bezrobotnych nadal jest wysoki i stanowi 62%.
Ponadto, w dalszym ciągu rosną wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W ciągu dwunastu miesięcy wynagrodzenie brutto wzrosło o ponad 270 złotych.  Roczna dynamika wzrostu wynagrodzeń wyniosła 6,3%, podczas gdy w założeniach ustawy budżetowej przyjęto wzrost na poziomie 4,6%. Nadal zauważalna jest presja płacowa związana z niską podażą siły roboczej.Cały czas na wysokim poziomie pozostaje liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Od marca br. liczba miejsc nie była niższa niż 10 tys. (za wyjątkiem lipca br., w którym zanotowano 9,4 tys.), podczas gdy na koniec 2016 roku liczba ta wynosiła 6,5 tys., a rok wcześniej – 5,9 tys. W dalszym okresie, z uwagi na zakończony sezon wakacyjny, spodziewany jest spadek liczby wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.


Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji miesięcznej o rynku pracy - woj. pomorskie, październik 2017 r.