Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Zarządzanie Talentami

Drukuj

Talenty są jednym z kluczowych elementów w budowaniu kariery zawodowej. Często słowo talent używane jest w stosunku do osób posiadających wybitne uzdolnienia plastyczne bądź muzyczne. Natomiast w rzeczywistości talent to każdy powtarzający się wzorzec myślenia, zachowania, odczuwania, który może znaleźć pozytywne zastosowanie.

Talent to umiejętność łatwego przyswajania wiadomości oraz ich swobodnego stosowania w praktyce - słowem tym określamy predyspozycje człowieka w określonym kierunku. Pełna świadomość ich posiadania pojawia się w momencie wykorzystywania swoich mocnych stron (m.in. poprzez praktykowanie i rozwój umiejętności, poszerzanie wiedzy - talent + wiedza + umiejętność = mocna strona). Podsumowując, talent to twój naturalny sposób reagowania na określonego rodzaju informacje, sytuacje i ludzi.

 

Poznaj swoje talenty

Przyjrzyj się uważnie poniższym opisom talentów wg. Instytutu Gallupa. Zastanów się, które z poniższych talentów posiadasz oraz które z nich chciałbyś rozwijać.

Osiąganie - osoba taka ma wewnętrzny ogień, aby coraz więcej robić i osiągać; każdy dzień, czas musi skończyć się poczuciem, że czegoś konkretnie dokonała; jej niesłabnące niezaspokojenie i niezadowolenie jest źródłem energii i wytrwałości w parciu do przodu.

Aktywator - dla tej osoby liczy się działanie, zarówno jako najlepszy sposób uczenia się, jak i rozwoju; po podjęciu decyzji natychmiast następuje realizacja, działanie i obserwacja rezultatów, na które od razu jest reakcja.

Elastyczność - osoba ta żyje chwilą; reaguje na potrzeby pojawiające się w danym momencie; łatwo przyjmuje nieprzewidziane sytuacje i zwroty akcji - nawet ich oczekuje; łatwo modyfikuje swoje plany.

Analityk - osoba ta szuka danych do tworzenia schematów i zależności między nimi; analizuje, aby dojść do sedna rzeczy czy przyczyny; lubi dane, bo wolne są od wartościowania, są obiektywne; uważa się ją za osobę logiczną, obdarzoną zdyscyplinowanym umysłem.

Organizator - osoba ta stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji, żonglując i tworząc kombinacje czynników dla najlepszej konfiguracji; potrafi myśleć o wielu rzeczach na raz; sprawdza się w dynamicznych okolicznościach; główna jej zasada - zawsze istnieje lepsze rozwiązanie.

Pryncypialność - osoba ta żyje według niezmiennych wartości; jest skoncentrowana na rodzinie, społeczności, duchowych aspektach życia; wymaga od siebie i innych wysokiej odpowiedzialności i etyki; można na niej polegać i zaufać; ciężko pracuje jeżeli sens pracy jest współbieżny z wartościami.

Dowodzenie - osoba ta chętnie przejmuje sprawy w swoje ręce; ma silną osobowość i przyciąga ludzi, ustalając plan, wciąga innych do jego realizacji; prowokuje do otwartości i szczerości; ma określoną opinię i stanowisko w sprawie i nie obawia się konfrontacji.

Komunikatywność - osoba ta wyjaśnia, opisuje, występuje, przemawia, pisze; wydarzenia zmienia w opowieści i ubarwia je przykładami oraz metaforami, dodając dramaturgii, skupia uwagę słuchaczy na sobie i na tym co przekazuje; bywa mistrzem ceremonii.

Rywalizacja - osoba ta porównuje siebie i swoje osiągnięcia z tym, jakie sukcesy odnieśli inni ludzie; potrzebuje i lubi ludzi, bo to motywuje ją do działania i współzawodnictwa; gra, aby wygrać; ocenia sukces w kategorii wygranej i zwycięstwa.

Współzależność - osoba ta jest przekonana, że wszyscy ludzie są ze sobą jakoś powiązani; docenia indywidualność, ale jako części czegoś większego, duchowego; jest delikatna, tolerancyjna, odpowiedzialna; buduje mosty pomiędzy ludźmi.

Kontekst - osoba ta patrzy wstecz, aby ogarnąć teraźniejszość i przewidzieć przyszłość; uważa, że teraźniejszy czas zakorzeniony jest w przeszłości i można uczyć się na błędach już gdzieś popełnionych; potrzebuje zrozumieć kontekst zdarzeń, aby uzyskać poczucie stabilności i pewności siebie; ważne dla niej jest odkrywanie pierwotnych planów, intencji, poznanie historii.

Rozwaga - osoba ta chroni swoją prywatność; jest ostrożna i czujna; zawsze wyczuwa jakieś ryzyko i stara się je ujawnić; podchodzi do życia poważnie i z rezerwą; starannie dobiera znajomych; raczej powściągliwa, nie zabiega o sympatię innych ludzi.

Rozwijanie innych - osoba postrzega w innych potencjał do rozwoju; uważa, że nikt nie jest w pełni ukształtowany; służy pomocą w procesie zmian, ujawniania zdolności, wchodzenia w doświadczenia; postępy innych ludzi dają jej satysfakcję i siłę; chętnie udziela wsparcia.

Dyscyplina - osoba ta pragnie, aby świat był przewidywalny, uporządkowany i zaplanowany; wymaga precyzji, systematyczności, dotrzymywania terminów; ma głęboką potrzebę ładu; nie lubi niespodzianek.

Empatia - osoba ta potrafi wyczuwać emocje innych ludzi w otoczeniu, tak jakby to były jej uczucia; rozumie wybory i zachowania osób, nawet jeśli się z nimi nie zgadza; posiada instynktowną zdolność rozumienia bez słów; przyciąga ludzi.

Bezstronność - dla osoby tej wartością jest równowaga; traktuje ludzi w jednakowy sposób, aby uniknąć niesprawiedliwości i nieuczciwości; ceni jasne reguły i możliwości równych szans, bez przywilejów.

Ukierunkowanie - osoba ta potrzebuje jasno wytyczonego kierunku działania; wyznacza sobie konkretne, wymierne i terminowe cele; potrafi zrezygnować z działań, które nie prowadzą do realizacji celów; cechuje ją duża wydajność; jest cennym członkiem zespołu pilnującym trzymania się obranego kursu.

Wizjoner - osobę tę fascynuje przyszłość; marzy o lepszym życiu, ludziach, świecie - to ją ciągle inspiruje do tworzenia wizji przyszłych zdarzeń; tworzy obrazy, które przyciągają innych ludzi, gdyż napełniają energią i nadzieją.

Zgodność - dla tej osoby najważniejsze jest porozumienie; unika sytuacji konfliktowych; ceni harmonię; chętnie dopasowuje swoje cele do innych; spieranie się i przekonywanie o swoich racjach jest dla niej stratą czasu; woli skupiać się na rzeczach praktycznych.

Odkrywczość - osoba ta fascynuje się ideami, koncepcjami, pomysłami; intryguje ją szukanie związków i ukrytych połączeń; nowy pomysł jest źródłem energii; lubi wywracać przyjęte koncepcje, aby doszukać się nowych wyjaśnień; jest twórcza i oryginalna.

Integrator - dla osoby tej wszyscy ludzie są tak samo ważni i wyjątkowi; chce, aby każdy mógł przyłączyć się do grupy i poczuł się jej częścią, bo każdy powinien gdzieś przynależeć; unika elitarnych i izolowanych stowarzyszeń; cechuje ją głęboka tolerancja.

Indywidualizacja - dla osoby tej najbardziej intrygująca jest niepowtarzalność; wnikliwie wychwytuje to co w ludziach jest wyjątkowe i wyróżniające; wie, co kogo ucieszy, jakie kto ma mocne strony i potrzeby, co komu najlepiej wychodzi; umie dobrać efektywny zespół.

Zbieranie - dla osoby tej wszystko może być ciekawe; kolekcjonuje rzeczy - konkretne i abstrakcyjne; wszystko może być dla niej przydatne, jak nie teraz, to może w przyszłości; lubi różnorodności i złożoności; chętnie podróżuje i dużo czyta.

Intelekt - osoba ta preferuje aktywności intelektualne; lubi myśleć - rozmyślać, snuć refleksje, rozważać - chętnie w samotności; lubi zadawać sobie pytania i rozpatrywać rozmaite możliwe odpowiedzi; dziwi ją konfrontacja własnych myśli z rzeczywistością.

Uczenie się - osoba ta uwielbia się uczyć dla samego uczenia się; czuje ekscytację gdy wiedza i kompetencje przyrastają; angażuje się w kursy, szkolenia, lekcje, studia; energię czerpie z przechodzenia od ignorancji do znajomości tematu.

Maksymalista - osobę tę interesuje docieranie do doskonałości poprzez wykorzystywanie tego, co już jest dobre; fascynują ją zdolności, talenty, mocne strony; koncentruje się na atutach, a nie na brakach; wybiera wyjątkowość a nie przeciętność.

Optymista - osoba ta zawsze próbuje dostrzec humor w każdej sytuacji; jej entuzjazm jest zaraźliwy; wnosi element pasji do przedsięwzięć; ma przekonanie, że życie jest piękne, praca zabawna i nie warto się smucić.

Bliskość - osoba ta potrzebuje trwałych i głębokich relacji z ludźmi; lubi przebywać w gronie przyjaciół i znajomych; ceni zaufanie i autentyczność; dąży do tego, aby rozumieć uczucia, cele, obawy, marzenia bliskich osób i aby inni rozumieli ją.

Odpowiedzialność - osoba ta czuje wewnętrzny obowiązek dotrzymać słowa; czuje się zobowiązana doprowadzić sprawy, których się podjęła, do końca; jest obsesyjnie sumienna; jeśli nie może wywiązać się z obietnicy, próbuje to za wszelką cenę zrekompensować.

Naprawianie - osoba ta uwielbia rozwiązywać problemy; czerpie radość z tego, że dzięki niej coś na nowo funkcjonuje; umie identyfikować i eliminować czynniki, które niszczą coś, psują lub są nieprawidłowe.

Wiara w siebie - osoba ta wierzy w swoje umiejętności i w to, że dobrze je ocenia; wie, że jej sposób widzenia jest jedyny na świecie; ufa tylko swoim wnioskom; uwzględnia tylko swoje zdanie przy podejmowaniu decyzji i działaniu.

Poważanie - osoba ta potrzebuje uznania i podziwu; chce się wyróżniać i chce, aby jej słuchano z uwagą; ciągle do czegoś aspiruje - pragnie, pożąda, kocha; ma niezależną osobowość; potrzebuje swobody i wolności w działaniu.

Strateg - osoba ta potrafi dostrzec schemat i odnaleźć się tam, gdzie inni widzą chaos; tworzy plan działania, rozpatrując alternatywne drogi postępowania; ocenia potencjalne przeszkody i wybiera najlepszą formę ataku.

Czar - osoba ta ciągle zdobywa aprobatę rozmówcy; uwielbia poznawanie nowych ludzi i zdobywanie ich sympatii; obcy ludzie stanowią dla niej ekscytujące wyzwanie; czerpie przyjemność z rozmowy z nieznanymi osobami - gdy je pozna, rusza po nowe znajomości.

 

Przykładowe sposoby odkrywania talentów

 • Spotkanie z doradcą zawodowym. Poprzez zastosowanie różnorodnych narzędzi doradca zawodowy pomoże odkryć twój potencjał osobisty i zawodowy m.in.: talenty, mocne strony, umiejętności.
 • Rozmowa z najbliższymi (np. rodzina, współpracownicy, znajomi). Zapytaj o twoje mocne strony i konkretne sytuacje, w których je wykorzystujesz. Otrzymując informację zwrotną, dowiesz się o istnieniu talentów, których sam nie dostrzegałeś.
 • Wykonanie testu Strengths Finder stworzonego przez Instytut Gallupa. Jest to narzędzie płatne, umożliwiające zdiagnozowanie 5 dominujących lub wszystkich - 34 talentów. Talenty według Gallupa są przyporządkowane do czterech grup:
  • myślenie strategiczne (Strategic Thinking) – w tej domenie znajdują się talenty, które pomagają podejmować decyzje;
  • budowanie relacji (Relationship Building) – tutaj znajdują się talenty, które pomagają budować i podtrzymywać relacje, które pomagają sprawiać, że te relacje są dobre;
  • wpływanie (Influencing) – ta domena grupuje talenty, które pomagają w komunikacji, przekazywaniu swoich pomysłów, w przekonywaniu innych do działania;
  • wykonywanie (Executing) – w tej domenie znajdziemy talenty, które są najbardziej pomocne i używane w wykonywaniu zadań, w sprawianiu, że projekty i zadania posuwają się do przodu.

W przypadku wykonania testu warto skonsultować się z doradcą zawodowym, w celu dokonania analizy jego wyników.

 

Jak przejawiają się talenty w naszym życiu?

 • Obserwuj uważnie swoje spontaniczne, odruchowe reakcje na sytuacje, z którymi się spotykasz (takie reakcje są najczęściej naturalne, nieprzemyślane i dzięki nim możesz dostrzec swoje talenty). Przykład: jeżeli w różnych sytuacjach chętnie przejmujesz sprawy w swoje ręce oraz wciągasz innych do realizacji swojego planu, twoim talentem może być DOWODZENIE.
 • Szybkie uczenie się - czasami talent objawia się dopiero w późniejszym czasie np. zauważasz, z jaką szybkością uczysz się pewnych rzeczy - to przejaw obecności talentu i jego sprawczej mocy np. gdy uczysz się czegoś nowego (np. jazdy samochodem), a kolejne kroki tej nauki wykonujesz z dużą łatwością, to bardzo możliwe, że jest to przejaw twojego talentu. Jeśli uczysz się czegoś bardzo szybko, powinieneś dokładniej się temu przyjrzeć.
 • Uczucie zadowolenia - jeśli odczuwasz przyjemność z wykonywania jakiejś czynności, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ten sposób wykorzystujesz swój talent.

Źródło: M. Buckingham, D. O. Clifton, „Teraz odkryj swoje silne strony”, Warszawa 2003

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.