Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Poszukiwanie pracy

Drukuj

 

Poradnictwo zawodowe - online

 

Poradnictwo zawodowe świadczymy na odległość. Pisząc lub dzwoniąc, możecie Państwo uzyskać informację lub poradę dotyczącą kwestii związanych z poszukiwaniem pracy i planowaniem kariery zawodowej. Kontakt z doradcą zawodowym możliwy jest za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej.

 

Dzięki tej formie komunikacji można porozmawiać na ważne tematy związane z doradztwem zawodowym bez konieczności wychodzenia z domu, z każdego miejsca oraz w dogodnym dla siebie czasie. Otrzymując informację m.in. w formie pisemnej, mogą Państwo skorzystać z niej ponownie w późniejszym terminie.

W ramach świadczonych usług oferujemy informacje i porady z zakresu:

 • wyboru zawodu, zmiany zawodu,
 • nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • podjęcia lub zmiany zatrudnienia (omawianie sposobów poszukiwania pracy, docierania do informacji o wolnych miejscach pracy; analiza przykładowych ofert pracy),
 • poszukiwania informacji o zawodach i specjalnościach,
 • informacji o kursach, szkoleniach i innych formach kształcenia,
 • pomocy w analizie rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych,
 • metod poszukiwania pracy w kraju,
 • przygotowania i analizy dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy, list motywacyjny, formularz aplikacyjny),
 • poszukiwania pomysłów i informacji o możliwościach odbycia stażu, praktyk zawodowych czy wolontariatu, z uwzględnieniem ofert organizacji pozarządowych,
 • metod rekrutacji i sposobów przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
 • warunków świadczenia pracy,
 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (analiza predyspozycji przedsiębiorczych, wsparcie w ocenie szans na realizację pomysłu, wskazówki dotyczące treści biznesplanu oraz wniosku o dotację lub pożyczkę).

 

Osoby, które chciałyby skorzystać z porady indywidualnej na odległość u doradcy zawodowego, zapraszamy do kontaktu w godz. 8.00-15.00:

Gdańsk - pod numerem tel. 58 32 37 230, 607 836 734 lub na  adres e-mail: doradcy@wup.gdansk.pl

Słupsk  - pod numerem tel. 59 84 68 300, 609 694 191 lub na adres e-mail: doradcysl@wup.gdansk.pl

 

W przypadku wyboru formy mailowej prosimy, by korespondencja spełniała wymogi  określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), co oznacza, że w treści korespondencji należy podać:

 • imię i nazwisko osoby zwracającej się z pytaniem,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numeru domu i mieszkania),
 • konkretne pytanie - wskazanie sprawy.

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP (Strona: RODO - klauzula informacyjna)

 

Na wiadomości nadesłane drogą e-mail odpowiemy w ciągu 24 godzin od odebrania informacji (z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

 

Sprawdź również możliwości skorzystania z usług poradnictwa zawodowego w województwie:

Znajdź swojego doradcę

 

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE

 

 

Zasady przygotowania CV i listu motywacyjnego

 
 1. Dostosuj dokumenty aplikacyjne do konkretnej oferty pracy:
  • zwróć uwagę na wymagania zawarte w ofercie pracy,
  • pokaż, że dysponujesz zasobami pozwalającymi sprostać czekającym cię zadaniom,
  • zamieść informacje istotne z punktu widzenia przyszłego pracodawcy,
  • przedstaw własne zasoby pozwalające sprostać czekającym cię zadaniom – doświadczenie zawodowe (w tym prowadzenie działalności gospodarczej), działalność w organizacjach, staże i praktyki, zrealizowane projekty, współpraca, osiągnięcia, działalność w kołach naukowych, wykształcenie, doświadczenia nieudokumentowane, wolontariat, kursy i szkolenia, uprawnienia i certyfikaty, obsługa komputera, obsługa maszyn i urządzeń, znajomość języków obcych, cechy charakteru, referencje, zainteresowania, predyspozycje fizyczne.

 2. Zadbaj o przejrzystość i estetykę dokumentów aplikacyjnych:
  • rozpocznij od kategorii stanowiącej twój największy atut w kontekście wymagań oferty,
  • zaprezentuj twoje kluczowe zasoby w kontekście oferty,
  • zadbaj o branżową terminologię opisując wykonywane zadania czy posiadane kompetencje,
  • używaj zwrotów charakterystycznych dla branży i stanowiska,
  • wybierz profesjonalne zdjęcie do CV, najlepiej wykonane przez fotografa.

 3. Zwróć uwagę na techniczne aspekty wysyłki dokumentów:
  • rozważ utworzenie oddzielnej skrzynki przeznaczonej wyłącznie do celów związanych z poszukiwaniem pracy,
  • zwróć uwagę na wskazówki zawarte w ofercie i postępuj zgodnie z nimi, jeżeli nie zamieszczono wytycznych – w pole tematu wpisz numer referencyjny oferty bądź nazwę stanowiska,
  • nazwij załączniki – określ rodzaj dokumentu (CV, LM), użyj imienia i nazwiska oraz wskaż nazwę stanowiska,
  • zadbaj o mały rozmiar załączników, rozważ zapisanie ich w formacie pdf.,
  • wyślij ukrytą kopię wiadomości na swój adres mailowy,
  • w treści maila zwięźle wyjaśnij cel przesłania wiadomości, możesz przedstawić swoje największe atuty istotne dla stanowiska; zastosuj zwrot powitalny i pożegnalny.

 

Jeśli chcesz skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne lub potrzebujesz pomocy w ich tworzeniu - skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego.

Ikona strzałki

 

 

 

Rodzaje CV

 

 • CHRONOLOGICZNE - jest to najbardziej powszechna i najczęściej stosowana forma tworzenia CV. Fakty w nim zawarte ułożone są w odwrotnej sekwencji czasu – od ostatniego miejsca pracy wstecz. Tytuły stanowisk i nazwy firm są pogrubione, a obowiązki
  i osiągnięcia na tych stanowiskach dokładnie opisane. Taka forma jest czytelna oraz przejrzysta. Pozwala na śledzenie przebiegu kariery zawodowej, zatrudnienia oraz ich ciągłości.
   
 • FUNKCJONALNE - daje możliwości przedstawienia doświadczenia zawodowego i umiejętności kandydata sklasyfikowane według głównych obszarów jego zainteresowań. Daty mogą być jedynie uzupełnieniem takiej wersji CV. Format ten podkreśla najważniejsze osiągnięcia i silne strony kandydata. Są one zazwyczaj uszeregowane w taki sposób, aby wesprzeć cel kandydata, jakim jest zdobycie konkretnej pracy.
   
 • UKIERUNKOWANE - stosowane w sytuacjach, gdy kandydat skupia się na ściśle określonym celu zawodowym lub określonym stanowisku. Wymaga skoncentrowania się na najważniejszych doświadczeniach zawodowych z branży, w której kandydat ubiega się
  o pracę.
   
 • KREATYWNE - jego istotą jest podejście twórcze, dzięki czemu daje możliwość zaprezentowania własnej indywidualności. W tym przypadku standardowy życiorys może zastąpić np. infografika, a kartkę papieru blok rysunkowy. Wszystko zależy od pomysłowości twórcy. Stosuje się go zazwyczaj w zawodach wymagających szczególnej kreatywności.
   
 • EUROPASS - to wystandaryzowany wzór dokumentów, który pozwala kompleksowo przedstawić swój profil zawodowy i jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dokumenty te umożliwiają zaprezentowanie wiedzy i umiejętności zdobytych nie tylko poprzez formalne kształcenie, ale także przez edukację nieformalną i uczenie się indywidualne.

Ikona strzałki

 

 

 

Błędy pojawiające się w dokumentach aplikacyjnych – jak ich unikać?

 

 • Brak przejrzystości i czytelności zamieszczonych informacji
  CV musi być napisane według schematu. Podział na sekcje sprawia, że staje się czytelne i przejrzyste.
   
 • CV pisane odręcznie
  CV jest twoją wizytówką zawodową, od tego dokumentu zależy, czy zostaniesz zakwalifikowany do dalszego procesu rekrutacji. Forma CV jest równie ważna jak jego treść merytoryczna. Napisany odręcznie życiorys może być nieczytelny i nie wywoła u rekrutera pozytywnego pierwszego wrażenia.
   
 • Uniwersalne CV
  Stworzenie jednego CV i przekazywanie go wielu pracodawcom jest błędem. Życiorys powinien być odpowiednio spersonalizowany pod każde ogłoszenie o pracę, na jakie aplikujesz.
   
 • Zbyt kreatywne CV
  Zachowaj zdrowy rozsądek przy tworzeniu CV. Pamiętaj, że w tego typu dokumencie najważniejsze są informacje o twoich kompetencjach i doświadczeniu. To one mają być na pierwszym planie.
   
 • Nieodpowiednie zdjęcie
  Unikaj zdjęć nieformalnych zrobionych np. podczas wakacji. Umieszczanie ich w CV jest nie na miejscu.
   
 • Zamieszczanie nieprawdziwych danych
  Najczęściej dotyczy to kwestii znajomości języków obcych oraz umiejętności. Pamiętaj, że wszelkie podane przez ciebie informacje zostaną zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a nieprawdziwe dane mogą wykluczyć cię z dalszego etapu rekrutacji.
   
 • Popełnianie błędów ortograficznych, gramatycznych, literowych, stylistycznych
  Używaj automatycznych korektorów tekstu lub skonsultuj poprawność dokumentów aplikacyjnych z inną osobą przed przekazaniem ich do pracodawcy.
   
 • Zamieszczanie zbędnych informacji np. miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie, obywatelstwo, stan cywilny
  Każdy zbędny szczegół zawarty w CV odciąga uwagę od ważnych informacji. Podawaj tylko te dane, które są znaczące z punktu widzenia pracodawcy.
   
 • Brak danych kontaktowych, np. numeru telefonu lub adresu e-mail
  Pominięcie tych danych uniemożliwi kontakt pracodawcy z tobą.
   
 • Zamieszczanie nieprofesjonalnego adresu email
  Na potrzeby rekrutacji posługuj się profesjonalnym, formalnym adresem email, np. imię.nazwisko@domena.pl.
   
 • Stosowanie mało czytelnej czcionki
  Tworząc CV użyj czcionek Arial, Tahoma lub Calibri. Najbardziej popularna czcionka Times New Roman nie jest odpowiednia
  w przypadku sporządzania dokumentów aplikacyjnych.
   
 • Zbyt obszerne CV
  W CV powinieneś zawrzeć najważniejsze informacje z punktu widzenia stanowiska, o które się ubiegasz. Zbyt duża ilość tekstu zniechęca rekrutera do zapoznania się z nim.
   
 • Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej nieaktualna treść
  Jest to błąd dyskwalifikujący CV na wstępie, oznaczający brak twojej zgody na jego przeglądanie i przetwarzanie w celach rekrutacyjnych.
   
 • Nieodpowiedni format pliku
  Wybór nieodpowiedniego formatu pliku może uniemożliwić otwarcie go przez rekrutera. Najlepszą formą jest zapisane CV w formacie pdf, który także zabezpieczy go przed edytowaniem jego treści.

 

 

 

 

SPOSOBY POSZUKIWNIA PRACY

 

Zanim zaczniesz aktywnie szukać zatrudnienia, zastanów się, czego oczekujesz od swojej przyszłej pracy, jakie miejsce pracy byłoby tym najlepszym?

Zastanów się, co jest dla ciebie ważne:

 • lokalizacja miejsca pracy i sposób dojazdu – w obrębie miasta, powiatu, województwa, kraju, dojazdy własnym transportem lub publicznym,
 • praca zgodna z wykształceniem, zgodna z doświadczeniem lub w nowej branży,
 • wymiar czasu pracy - pełen etat czy część etatu, system zmianowy, wyjazdy służbowe,
 • forma zatrudnienia – umowa o pracę, umowa cywilnoprawna czy działalność gospodarcza,
 • profil pracodawcy – sektor prywatny, sektor publiczny czy sektor pozarządowy,
 • oferta pracodawcy – wysokość wynagrodzenia, możliwość uczestniczenia w szkoleniach, elastyczny czas pracy, praca zdalna czy dodatkowe benefity,
 • wartości - rodzina, realizacja pasji, kariera, pieniądze.

Zasady skutecznego poszukiwania pracy:

 • Przeanalizuj swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Zastanów się, jakimi zasobami dysponujesz i co daje ci satysfakcję. Dzięki temu skutecznie i efektywnie wykorzystasz swój potencjał.
   
 • Jeśli chcesz skonkretyzować własne cele, skorzystaj z metody SMART. Dzięki niej zwiększysz skuteczność realizacji celu. Według tej metody dobrze sformułowany cel powinien być:

           S – sprecyzowany - Co konkretnie chcesz osiągnąć?

           M – mierzalny - Po czym poznasz, że cel został osiągnięty?

           A – ambitny – Czy cel jest dla ciebie wyzwaniem? Co się stanie, gdy osiągniesz cel i co się stanie, gdy celu nie osiągniesz?

           R – realistyczny –  Czy w praktyce możesz osiągnąć ten cel?

           T – terminowy – Kiedy zaczniesz realizować cel? Kiedy osiągniesz cel?

 • Zadbaj o swój profesjonalny wizerunek – im korzystniej zaprezentujesz się potencjalnemu pracodawcy, tym większe masz szanse na zdobycie wymarzonej pracy. Pamiętaj, że wizerunek to nie tylko twój wygląd zewnętrzny i sposób kontaktowania się z pracodawcą, ale również sposób, w jaki prezentujesz się w dokumentach aplikacyjnych i na portalach społecznościowych.
   
 • Aby proces poszukiwania pracy przebiegał efektywnie, poznaj dokładnie branżę oraz zdobądź wiedzę o lokalnym rynku pracy
  w kontekście określonego celu zawodowego. Przeanalizuj wymagania dotyczące kompetencji pożądanych na interesującym cię stanowisku pracy. Podążaj za zmianami na rynku, nowymi trendami, wyzwaniami, poznaj formy i rodzaje zatrudnienia, poziom płac, prognozy dotyczące zatrudnienia.
   
 • Zastanów się nad swoimi wartościami. To one stanowią wewnętrzny kompas i podstawę do realizacji działań, są motorem naszej aktywności. Spójność twoich wartości z wartościami firmy pozwoli ci na satysfakcjonujące i efektywne funkcjonowanie zawodowe
  w zgodzie ze sobą.
   
 • Przejdź do działania, czyli szukaj pracy zgodnej ze swoim celem zawodowym, określonym przy pomocy np. zasady SMART, przygotuj szczegółowy plan działania, realizuj zadania aktywnie i wytrwale, a dojrzysz efekty swojej pracy.
   
 • Przygotuj wersję CV bazowego, którą będziesz mógł modyfikować pod kątem każdej oferty pracy. Możesz w nim uwzględnić informacje na swój temat dotyczące wykształcenia, kompetencji, doświadczenia zawodowego i informacji dodatkowych.
   
 • Korzystaj z różnych źródeł i metod poszukiwania pracy. Zdobądź informację na temat możliwości dotarcia do potencjalnego pracodawcy:
  • korzystaj z sieci kontaktów (networking) – rozmawiaj ze znajomymi i rodziną o tym, że poszukujesz pracy - poinformuj
   o interesującej cię branży i stanowiskach oraz o posiadanych przez ciebie umiejętnościach
  • bierz udział w targach pracy, konferencjach, szkoleniach i warsztatach, wymieniaj się kontaktami z innymi uczestnikami
  • nawiązuj bezpośrednie kontakty z pracodawcami
  • poszukuj informacji na stronach internetowych z ofertami pracy, portalach społecznościowych i branżowych, stronach internetowych firm
  • sprawdzaj oferty urzędów pracy, agencji pośrednictwa pracy, biur karier
  • zarejestruj swoje CV w bazach CV na portalach internetowych
  • stwórz własne ogłoszenie „szukam pracy”
    
 • Przeanalizuj oferty pracy. Przeglądając ogłoszenia o pracę, pamiętaj o tym, aby przeanalizować wymagania pracodawcy i zastanowić się nad tym, czy spełniasz oczekiwania zawarte w ofercie pracy. Zapoznaj się z propozycją pracodawcy dotyczącą warunków zatrudnienia. Miej na uwadze także swoje wartości, priorytety i potencjał.
   
 • Kiedy znajdziesz interesującą cię ofertę pracy, nie zwlekaj i szybko reaguj. Przygotuj aplikację, korzystając z CV bazowego. Treść dokumentu dostosuj do wymagań pracodawcy i zakresu obowiązków podanych w ofercie. Jeśli dodatkowo pracodawca oczekuje na przesłanie listu motywacyjnego, dopasuj jego szatę graficzną do wyglądu CV. W treści opisz powody, dla których ubiegasz się o tę pracę. Nie powtarzaj informacji zawartych w CV, natomiast podkreśl swoje doświadczenie, sukcesy, mocne strony
  i osiągnięcia.
   
 • Aplikuj – dowiedz się, jaka jest ustalona przez pracodawcę forma aplikowania na oferowane stanowisko. W przypadku wysyłania dokumentów drogą elektroniczną, zadbaj o odpowiedni temat e-maila, treść wiadomości do pracodawcy, profesjonalną nazwę plików (zawierającą imię i nazwisko) oraz odpowiedni format pliku (preferowany format PDF). W kilku zdaniach przedstaw się i zachęć pracodawcę do zapoznania się z twoimi dokumentami. Jeśli zaś aplikujesz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej – umieść własnoręcznie podpisane dokumenty w kopercie, opisanej zgodnie z wymaganiami pracodawcy.
   
 • Zainteresuj się procesem rekrutacji – możesz skontaktować się z pracodawcą w celu uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji. Zapytaj:
  • czy twoje dokumenty dotarły do właściwego adresata
  • o przewidywane terminy rozmów kwalifikacyjnych
  • o sposób rozpatrywania kandydatur
  • o możliwość uzyskania informacji zwrotnej
    
 • Przygotuj się do spotkania z rekruterem.

 

 

 

PROCES REKRUTACJI

 

 

Przygotowanie do rozmowy o pracę

 
 • Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej, pamiętaj o zebraniu informacji o firmie (jej działalności, klientach, partnerach biznesowych, konkurencji, strukturze i oddziałach). Docieraj do informacji przez osoby z kręgu twoich znajomych, które mogą znać branżę lub samą firmę. Warto wykorzystać również informacje znajdujące się w Internecie (np. na stronie firmowej, w bazach teleadresowych).
   
 • Zanim udasz się na rozmowę, przeanalizuj wymagania i obowiązki zawarte w ofercie pracy. Zastanów się, które z nich mogą być kluczowe dla wykonywania pracy, o którą się starasz.
   
 • Mając świadomość oczekiwań pracodawcy, zidentyfikuj kluczowe doświadczenia i kompetencje. Pomyśl o swoich atutach
  i osiągnięciach. Zwróć uwagę na wątki i obszary, które warto zaprezentować.
   
 • Zastanów się, jakie pytania może zadać ci pracodawca, biorąc pod uwagę wymagania stanowiska i twoją biografię zawodową. Przemyśl, jakie pytania chciałbyś zadać przyszłemu pracodawcy. Zebrane w ten sposób informacje pomogą ci podjąć decyzję, czy chcesz związać się z firmą.
   
 • Przygotuj niezbędne informacje, które pozwolą ci sprawnie dotrzeć na rozmowę kwalifikacyjną (adres miejsca, gdzie ma się odbyć spotkanie, numer telefonu do firmy/ imię i nazwisko rozmówcy).
   
 • Pamiętaj, że twoja prezencja wpływa na sposób, w jaki postrzega cię twój rozmówca. Dołóż wszelkich starań, aby wyglądać adekwatnie do sytuacji. Uwzględnij branżę, specyfikę stanowiska oraz firmy. Odpowiednio wcześniej przygotuj właściwy strój. Niewygodny bądź nieadekwatny ubiór może wywoływać twój dyskomfort i będzie cię rozpraszał w trakcie rozmowy.

 

Przebieg rozmowy

 

 • Pamiętaj, że pierwsze wrażenie masz szansę zrobić tylko raz. Na odbiór twojej osoby przez rozmówcę będzie mieć wpływ m.in. sposób w jaki się witasz i przedstawiasz, to, jak mówisz oraz sygnały, które przekazuje twoja mowa ciała. Na decyzję o zatrudnieniu ciebie mogą wpłynąć także inne okoliczności, np. spostrzeżenia osób związanych z firmą (osoby te możesz spotkać w drodze na spotkanie, na firmowym korytarzu, w sekretariacie).
   
 • Pytania pojawiające się na rozmowie mają na celu sprawdzenie kandydata m.in. pod kątem: motywacji do pracy, kompetencji, dopasowania do kultury organizacyjnej firmy, oczekiwań finansowych.
   
 • Przykłady najczęściej pojawiających się pytań:
  Dlaczego  chciałby/aby pan/pani pracować w naszej firmie?
  Co pan/pani wie o naszej firmie?
  Proszę opowiedzieć coś o sobie.
  Proszę opowiedzieć, na czym dokładnie polegały pana/pani dotychczasowe obowiązki.
  Jakie są pana/pani oczekiwania finansowe?
   
 • Zwyczajowo pod koniec spotkania pojawia się możliwość zadania pytań przez kandydata. Jeśli o zabranie głosu nie poprosi cię twój rozmówca, możesz wyjść z inicjatywą i dopytać o interesujące cię kwestie. Przykłady pytań kandydata:
  Jaki będzie zakres moich obowiązków?
  Jakie są możliwości rozwoju na tym stanowisku?
  Czy mogę jeszcze dostarczyć jakieś dodatkowe informacje – portfolio, referencje, które pozwolą pełniej ocenić moje kompetencje?
  Kiedy będę mógł poznać wynik rozmowy?
  Z kim mogę się kontaktować, jeśli w wyznaczonym czasie nie uzyskam informacji o wyniku rekrutacji?
   
 • Pamiętaj, że to jak kończysz rozmowę oraz zachowujesz się bezpośrednio po wyjściu z niej (np. komentując jej przebieg w rozmowie telefonicznej) ma również wpływ na twój wizerunek.
   
 • Pamiętaj, po każdym spotkaniu notuj swoje przemyślenia. Zwróć szczególną uwagę na następujące kwestie:
  Co zaskoczyło cię podczas rozmowy?
  Które z pytań sprawiły ci szczególną trudność?
  Z jakiej części rozmowy jesteś zadowolony/a, co chciałbyś/abyś poprawić?
   
 • Wysłanie krótkiej wiadomości z podziękowaniem za czas poświęcony na rozmowę, czy podzielenie się szczerą pozytywną refleksją odnośnie spotkania, może być miłym akcentem domykającym ten etap rekrutacji. Dzięki temu możesz wzmocnić wrażenie zbudowane podczas rozmowy, a także wyróżnić się spośród grona pozostałych kandydatów.

Ikona strzałki

 

 

Wskazówki do odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

 
 • Proszę opowiedzieć coś o sobie.

Zagadnienie, które bardzo często pojawia się na początku rozmowy kwalifikacyjnej. Odnieś się do informacji, które zawarłeś w dokumentach aplikacyjnych, ale nie powtarzaj dosłownie treści w nich zawartych. Skoncentruj się przede wszystkim na kwestiach zawodowych
i kluczowych kompetencjach wymaganych na danym stanowisku. Możesz wspomnieć krótko o swoich zainteresowaniach.

 • Dlaczego chciałby/aby Pan/i pracować w naszej firmie?

Przed spotkaniem z rekruterem zdobądź jak najwięcej informacji na temat firmy i stanowiska, na które aplikujesz. Podkreśl, że posiadane przez ciebie wiedza, doświadczenie i umiejętności pozwolą ci sprawnie realizować powierzone zadania i przyczynią się do rozwoju firmy. Dzięki temu przekonasz pracodawcę, że jesteś odpowiednim kandydatem na to stanowisko.

 • Co Pan/i wie o naszej firmie?

Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań na rozmowie o pracę. Odpowiadając na to pytanie, wykorzystaj zebrane wcześniej informacje na temat firmy/branży, poznaj cele i wartości firmy. Wykaż się znajomością działalności, usług czy produktów tej firmy. 

 • Proszę opowiedzieć, na czym dokładnie polegały Pana/i dotychczasowe obowiązki.

Przygotuj kilka szczegółów na temat informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Pracodawca chce zweryfikować informacje z CV – dowiedzieć się więcej na temat zadań, które wykonywałeś/aś.

 • Z czego wynikają pojawiające się w Pana/i CV przerwy w zatrudnieniu?

  Krótko przedstaw, dlaczego nie miałeś/aś możliwości podjęcia zatrudnienia. Podkreśl swoją aktywność w tym okresie, np.:

  • Podnosiłem/am kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach.
  • Studiowałem/am.
  • Byłem/am wolontariuszem.
  • Wykonywałem/am prace dorywcze, sezonowe (bez umowy)

 

 • Dlaczego przestał/a Pan/i pracować w poprzedniej firmie?

Pracodawca, zadając to pytanie, zastanawia się, czy kandydat odnajdzie się w nowym środowisku oraz czy będzie potrafił współpracować
z innymi. Odpowiedź na to pytanie pokazuje, jak myślisz o sobie i jak mówisz o ludziach oraz jakie oczekiwania masz względem pracy, co jest dla ciebie najważniejsze. Pamiętaj, odpowiadając na to pytanie, nie wypowiadaj się negatywnie o poprzednim pracodawcy. Nawet jeśli powodem odejścia z pracy były kiepskie relacje z przełożonym czy współpracownikami - skoncentruj się na pozytywnych doświadczeniach i umiejętnościach, które nabyłeś/aś. Pamiętaj też, że rozmawiając o poprzednim pracodawcy, nie możesz zdradzać poufnych danych i tajemnic przedsiębiorstwa, np. w zakresie informacji technicznych.

 • Jak wyobraża sobie Pan/i pracę na tym stanowisku?

To pytanie ma najczęściej na celu sprawdzenie tego, czy Twoje wyobrażenia o danej pracy pokrywają się z rzeczywistymi zadaniami na tym stanowisku. Czy dostrzegasz nie tylko plusy tej pracy, ale również jej minusy i je akceptujesz. Przed rozmową kwalifikacyjną, pozyskaj informacje na temat stanowiska, o które się ubiegasz (jakie zadania będziesz wykonywać, z kim będziesz współpracować itp.), a także firmy: Myślę, że praca będzie polegała na…….. (wykorzystaj pozyskane informacje). Jeżeli pracowałeś/aś kiedyś na podobnym stanowisku, bazuj na zdobytym doświadczeniu i umiejętnościach, które możesz wykorzystać w pracy, o którą się starasz.

 • Jakie są Pana/i słabe strony?

Pytanie to wzbudza wiele obaw u osób, wybierających się na rozmowę kwalifikacyjną. W tym przypadku możesz podać jako przykład słabej strony swoje obszary do rozwoju, nad którymi obecnie pracujesz, np. ze względu na niezadawalającą znajomość języka obcego, zapisałeś się na kurs.

 • Co Pana/nią motywuje w pracy?

Powiedz, co jest dla ciebie ważne w pracy, w jaki sposób się rozwijasz, jakie zadania wykonujesz z entuzjazmem. Przykłady czynników motywujących: ambitne zadania, poczucie sensu wykonywanej pracy, perspektywa rozwoju zawodowego, sukces, uznanie w oczach przełożonego, zadowolenie klientów, pieniądze, dobra atmosfera w pracy, przyjazny przełożony. Pamiętaj, by odpowiedzi jakich udzielasz były zgodne z twoimi doświadczeniami, umiejętnościami i przekonaniami.

 • Jakie są Pana/i największe osiągnięcia?

Takie pytanie daje tobie okazję do przedstawienia swoich dotychczasowych dokonań. Osiągnięciem  może być m.in. nawiązanie współpracy
z kluczowym klientem, wprowadzenie usprawnień w firmie, zwiększenie sprzedaży, nagrody pracownicze czy awans.

 • Gdzie widzisz siebie za 5–10 lat?

To pytanie ma na celu sprawdzenie, czy planujesz karierę i dbasz o swój rozwój zawodowy. Warto podkreślić pracodawcy, że zamierzasz związać swoją przyszłość z jego firmą. Możesz wspomnieć np. o chęci kierowania liczniejszą grupą, wzięcia na siebie większej odpowiedzialności, realizowania ambitnych zadań czy rozwijania nowych umiejętności.

 • Dlaczego właśnie Pana/nią mamy zatrudnić?

Odpowiadając na to pytanie, skoncentruj się na swoich mocnych stronach, talentach, umiejętnościach, podając konkretne przykłady wskazujące na ich posiadanie. Dodatkowo możesz wspomnieć o swoich osiągnieciach z poprzednich miejsc pracy oraz wykazać się otwartością na nowe wyzwania i zaangażowaniem w realizację swoich zadań. W swojej odpowiedzi odnieś się do wymagań i obowiązków zamieszczonych w ofercie pracy.

 • Jakie są Pana/i oczekiwania finansowe?

To ważne pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej dla obu stron. Często mamy obawy przed podaniem zbyt niskiej, jak i zbyt wygórowanej kwoty. Przygotowując odpowiedź na to pytanie, zapoznaj się z poziomem wynagrodzeń obowiązującym w danej branży na pokrewnym stanowisku w twoim regionie. Określ tzw. widełki oczekiwanego wynagrodzenia, biorąc pod uwagę swoje potrzeby i zobowiązania. W tym miejscu możesz zapytać także o dodatkowe składniki wynagrodzenia np.: system premiowy oraz benefity pozapłacowe m.in. opieka medyczna, karta sportowa, bony podarunkowe, świadczenia socjalne.

Ikona strzałki

 

 

Metody doboru i oceny kandydatów

Proces selekcji  jest etapem oceny kandydatów do pracy w oparciu o informacje  uzyskane dzięki zastosowaniu różnych narzędzi i metod diagnostycznych. Wykorzystywane przez firmy metody mogą się różnić w zależności od rodzaju firmy, jej wielkości, stopnia sformalizowania, kultury przedsiębiorstwa, a także profilu stanowiska, na które kandydat aplikuje.

Najczęściej wykorzystywane metody to:

 • Analiza życiorysu/CV
 • Rozmowa kwalifikacyjna – wywiad
 • Testy psychologiczne
 • Testy wiedzy
 • Sprawdzanie referencji
 • Techniki symulacyjne, w tym m.in.:
 •  próbki pracy
 •  metoda in-basket
 • dyskusje grupowe
 • prezentacje i case study
 • gry decyzyjne

 

Analiza życiorysu/CV

Jej celem jest zapoznanie się z doświadczeniem zawodowym kandydata oraz wnioskowanie o jego potencjalnych kwalifikacjach i możliwościach. Analizując przebieg kariery, można określić poziom zaangażowania kandydata w zadania zawodowe, ambicji i konsekwencji w realizowaniu celów. Kwestie te wymagają zawsze sprawdzenia i doprecyzowania w dalszym postępowaniu selekcyjnym.

Rozmowa kwalifikacyjna – wywiad

Dzięki niej można uzyskać więcej informacji dotyczących biografii kandydata m.in. poznać jego postawy, motywy i zachowania w środowisku pracy. W zależności od preferencji pracodawcy bądź  rodzaju deficytu informacji o kandydacie, rozmowa może przybrać różne formy.

Najczęściej spotykane formy wywiadu:

 • Selekcyjny – jego celem jest porównanie za sobą poszczególnych kandydatów, w związku z tym wszyscy otrzymują pytania z tego samego zakresu. Często określa się również punktację za określony rodzaj odpowiedzi.
 • Skupiający się na sytuacjach związanych z pracą – w trakcie wywiadu pojawiają się pytania dotyczące pracy zawodowej kandydata. Pozwala dowiedzieć się, jak kandydat reagował dotychczas w różnych sytuacjach zawodowych (np. czy radzi sobie z presją czasową, czy jest kreatywny).
 • Koncentrujący się na zadaniach wykonywanych w poprzednich miejscach zatrudnienia
 • Skupiający się na osobowości kandydata

Biorąc pod uwagę liczbę osób przeprowadzających rozmowę z kandydatem, wyróżnia się:

 • Wywiad indywidualny – bezpośrednią rozmowę z kandydatem na oferowane stanowisko. Jest to najbardziej powszechna metoda selekcji, jednakże przeprowadzana przez tylko jedną osobę może prowadzić do podjęcia nieprzemyślanej lub stronniczej decyzji.
 • Wywiad grupowy (rozmowa panelowa) – rozmowę przeprowadzaną przez przynajmniej dwie osoby. Jej zaletą jest dzielenie się informacjami oraz mniejsze prawdopodobieństwo kilkukrotnego poruszania tych samych tematów w trakcie kolejnych wizyt tego samego kandydata.

W rekrutacji na stanowiska, na których umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych jest jedną z wymaganych umiejętności, może być przeprowadzony:

 • Stress interview  (wywiad stresowy ) – odbywa się w warunkach sztucznie tworzonego dyskomfortu tj. trudnych wyborów, presji czasu, czy stresującej treści pytań.

Techniki selekcji dostępne dla psychologów – testy psychologiczne

Testy, wykorzystywane podczas procesu rekrutacji, można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

 • Testy zdolności umysłowych – mierzą one np. zdolności matematyczne, werbalne czy wyobraźnię przestrzenną.
 • Kwestionariusze psychologiczne, służące  m.in. do diagnozy cech osobowości, temperamentu czy funkcjonowania emocjonalnego.

Testy psychologiczne  mogą być stosowane  przy obsadzaniu niemal wszystkich stanowisk. Najczęściej wykorzystywane są w przypadku stanowisk wymagających szczególnych predyspozycji zawodowych  (np.: kierowców, maszynistów, funkcjonariuszy policji).

Testy wiedzy

Nierzadko w procesie selekcji stosowane są również testy wiedzy. Mierzą one poziom posiadanej wiedzy, a także umiejętność wykorzystywania jej w różnych sytuacjach, niekoniecznie ściśle zawodowych.

Do testów wiedzy można zaliczyć m.in.:

 • Testy językowe – polegające na weryfikacji deklarowanego poziomu znajomości języków obcych; stosowane są zarówno testy pisemne, jak i ustne.
 • Testy umiejętności – sprawdzające prawdziwość deklaracji kandydatów, dotyczącej posiadania określonych umiejętności.

Sprawdzanie referencji

Pracodawcy i osoby zajmujące się zawodowo rekrutowaniem, coraz częściej do procesu selekcji kandydatów włączają również opinie, uzyskane dzięki spisanym lub ustnym referencjom z poprzednich miejsc pracy. Referencje uzyskane od osób współpracujących z kandydatem przez dłuższy czas są doskonałym źródłem informacji, pozwalających stwierdzić jego przydatność na dane stanowisko. Do zagadnień najbardziej interesujących pracodawców należą zdolności intelektualne kandydata, cechy charakteru, postawa wobec obowiązków, stosunek do współpracowników i przełożonych, a także informacje o absencji w pracy.

Techniki symulacyjne

Techniki te w polskich warunkach przez długi czas wykorzystywane były głównie w ramach  assesment  center (oceny zintegrowanej) – rozbudowanej sesji diagnostycznej, składającej się z symulowanych sytuacji zadaniowych, spotykanych w codziennej pracy; kandydaci są członkami grupy, którzy wspólnie wykonują różne zadania (od kilku do kilkunastu); doświadczeni asesorzy oceniają szybkość, rodzaj i sposób wykonywania działań przez kandydatów, a także ich postawę, jakość relacji interpersonalnych czy zachowanie równowagi emocjonalnej.

Założenie stosowania tych technik opiera się na przekonaniu, że zachowanie kandydata do pracy w sztucznie stworzonych warunkach, może stanowić podstawę do przewidywania jego zachowania na rzeczywistym stanowisku pracy.

Wielu pracodawców wykorzystuje jedynie elementy technik symulacyjnych w procesie  selekcji. Do najbardziej popularnych należą:

 • Próbki pracy – polegają na wykonywaniu zadań, z którymi kandydat będzie miał do czynienia na co dzień na stanowisku pracy (np. przyrządzenie potrawy – w przypadku kucharza, przeprowadzenie rozmowy negocjacyjnej  - w przypadku pracownika działu marketingu).
 • Metoda in -basket – polega na przedstawieniu kandydatowi zbioru spraw, które należy wykonać (np. uporządkowanie różnych dokumentów, przygotowanie raportu). Pracodawca zwraca uwagę zarówno na zdolności organizacyjne, umiejętność oceny ważności poszczególnych spraw, efektywność , jak też styl pracy oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem wynikającym z presji czasu i przeciążenia zadaniami.
 • Dyskusja grupowa – prowadzona jest w 6-8 osobowych zespołach i jest ograniczona czasowo (zwykle trwa nie dłużej niż 2-2,5 godziny). Podczas dyskusji pracodawca zwraca uwagę m.in. na umiejętności kandydatów z zakresu komunikowania się, podejmowania decyzji czy przewodzenia.
 • Prezentacje i case study – polegają na przygotowaniu przez kandydata materiału, a następnie jego zaprezentowaniu przed potencjalnym pracodawcą. Ocenianie są m.in. takie kwestie jak: sposób przygotowania materiału, dokładność analizy, trafność wniosków oraz sposób prowadzenia wystąpienia (jasność i zrozumiałość wywodu, atrakcyjność prezentacji tematu).
 • Gry decyzyjne – podczas gry kandydat ma do wykonania złożone zadanie. Czas trwania gry nie przekracza zazwyczaj czterech godzin. Wszystkie niezbędne informacje, które otrzymuje kandydat, następujące zmiany sytuacji, pojawiające się problemy dzieją się w czasie rzeczywistym. To powoduje, że reakcje osoby, podejmowane przez nią decyzje, sposób radzenia sobie ze stresem, są zbliżone do tych, które występują w realnym życiu.

Ciekawą, choć rzadko stosowaną w Polsce ze względu na wysokie koszty, metodą selekcji jest:

Analiza grafologiczna

Metoda, przy pomocy której bada się pismo, jego autentyczność oraz ustala to, kim jest jego autor. Próbka pisma kandydata zostaje poddana analizie. Bada się specyficzne cechy charakteru pisma (wielkość i szerokość pisma, stopień nachylenia liter, ich kształt, sposób łączenia liter, akcentowanie liter początkowych, szerokość marginesów, czytelność pisma itp.). Analiza grafologiczna pozwala na poznanie charakteru i osobowości człowieka. Umożliwia określenie tak ważnych dla pracodawców aspektów jak:  uczciwość  kandydata, lojalność, kreatywność, zdolności organizacyjne, zdolności przywódcze, umiejętność współdziałania, systematyczność i odpowiedzialność, komunikatywność, odporność na stres i siłę woli.

Ikona strzałki

 

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.