Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Szukasz pracy za granicą? Sprawdź agencję zatrudnienia

Dodano: środa, 26 czerwca 2019

Szukasz pracy za granicą? Sprawdź agencję zatrudnienia

Wyjeżdżając do pracy u zagranicznego pracodawcy, trzeba przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo. Sprawdzona, rzetelna agencja zatrudnienia pomoże nam znaleźć pewną i odpowiednią pracę. W tym odcinku „Bezpiecznej pracy w wakacje” podpowiadamy, jak mądrze wybrać pośrednika.

Agencje zatrudnienia działające na terenie Polski muszą posiadać certyfikat wydany przez marszałka województwa, na terenie którego prowadzą działalność. Certyfikat ten jest potwierdzeniem wpisania firmy do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Obowiązek posiadania tego dokumentu wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku, która określa zasady funkcjonowania takich podmiotów na polskim rynku.

 

Zanim wybierzesz – sprawdź pośrednika

Wybierając agencję, z którą chcemy podpisać umowę, sprawdźmy przede wszystkim, czy ma ona odpowiedni certyfikat. Możemy to zrobić, wchodząc na stronę KRAZ: www.stor.praca.gov.pl. Aktualnie w województwie pomorskim działa legalnie ponad 600 agencji zatrudnienia, które posiadają wydany przez Marszałka Województwa Pomorskiego certyfikat uprawniający do świadczenia usług rynku pracy. Co roku z ich usług korzysta kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców naszego regionu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że posiadanie certyfikatu w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego nie jest wymagane w przypadku agencji zagranicznych działających na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw niebędących stronami umowy o EOG. Mogą one korzystać ze swobody świadczenia usług międzynarodowych, w związku z czym zobowiązane są jedynie do poinformowania marszałka województwa o funkcjonowaniu swojego oddziału w Polsce.

 

Dobra praca to bezpieczna praca

Dokładne zweryfikowanie agencji zatrudnienia, sprawdzenie jej wpisu do KRAZ, poczytanie opinii na forach internetowych, gdzie osoby dzielą się swoimi doświadczeniami ze współpracy z pośrednikami – to podstawy, od których trzeba zacząć, planując wyjazd do pracy za granicą. Jeśli ten krok masz już za sobą, przyjrzyj się ogłoszeniom o pracę zamieszczanym przez agencję. Nie ufaj ofertom, w których podany jest jedynie telefon komórkowy, nie ma żadnych informacji o firmie, a wynagrodzenie wydaje się podejrzanie wysokie. Jeśli oferta budzi jakiekolwiek wątpliwości, a pośrednik nie udziela odpowiedzi na Twoje pytania – nie wyjeżdżaj.

Kiedy znajdziesz już odpowiednią ofertę pracy, pamiętaj o zawarciu pisemnej umowy z pośrednikiem. Dokładnie zapoznaj się z dokumentem i upewnij się, jakie są warunki i okres zatrudnienia oraz co dokładnie będzie należało do Twoich obowiązków. Zwróć uwagę, czy umowa zawiera nazwę pracodawcy zagranicznego. Potwierdź również, od jakiej wartości wynagrodzenia oferowanego przez pracodawcę, agencja będzie odprowadzała składki do ZUS. Pamiętaj też o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez NFZ. Dla własnego komfortu i bezpieczeństwa zapoznaj się z informacjami o życiu, warunkach pracy oraz podstawowymi przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju, do którego wyjeżdżasz.

 

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli masz wątpliwości co do zatrudnienia albo zostałeś pokrzywdzony, skontaktuj się z najbliższym posterunkiem Policji, Placówką Straży Granicznej, konsulatem, fundacją „La Strada” tel: +48 22 628 99 99, www.strada.org.pl,  e-mail: strada@strada.org.pl lub Krajowym Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnym, tel.: +48 22 628 01 20,  www.kcik.pl, e-mail: info@kcik.pl.

W sytuacji nadużyć możesz wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia, złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy lub dochodzić swoich praw przed sądem (z powództwa cywilnego). Pomocy udzielają też Konsulaty RP w danym kraju – zanim wyjedziesz do pracy za granicę, zorientuj się, gdzie znajduje się najbliższy Twojemu miejscu pracy konsulat.

W ramach cyklu "Bezpieczna praca w wakacje" dotychczas ukazały się:

Oprac.: Katarzyna Falkowska, Zespół redakcyjny PORP, WUP Gdańsk