Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Praca za granicą? Wyjedź i pracuj bezpiecznie!

Dodano: poniedziałek, 10 czerwca 2019

Praca za granicą? Wyjedź i pracuj bezpiecznie!

Lato to czas prac sezonowych, dorywczych, również za granicą. To czas wyjazdów do prac przy zbiorach, w rolnictwie, ogrodnictwie. Wyjeżdżają zarówno osoby dorosłe, mające doświadczenie na rynku pracy, jak również młodzież, często studenci, którzy chcą zarobić swoje pierwsze pieniądze, zdobyć nowe umiejętności, a przy okazji trochę pozwiedzać.

Niezależnie od miejsca podjęcia pracy, dla wszystkich wybierających się za granicę w celach zarobkowych mamy krótki poradnik, jak zrobić to bezpiecznie i legalnie.

Zadbaj o bezpieczny wyjazd i wybierz EURES!

Planując wyjazd do pracy za granicę musisz najpierw zadbać o znalezienie odpowiedniej dla Ciebie oferty pracy. Pamiętaj, że wyjazd do innego kraju bez gwarancji zatrudnienia jest bardzo ryzykowny. Następnie zbierz informacje o kraju, do którego zamierzasz wyjechać. Sprawdź warunki zatrudnienia i zamieszkania, dowiedz się jak najwięcej o swoim przyszłym pracodawcy.

Zapamiętaj!

 1. Korzystaj z bezpiecznych ofert pracy EURES pochodzących od sprawdzonych pracodawców.
 2. Korzystaj z usług urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy lub agencji zatrudnienia (wykaz certyfikowanych agencji zatrudnienia znajdziesz w krajowym rejestrze zatrudnienia www.stor.praca.gov.pl)
 3. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z oferty agencji zatrudnienia:
 • Upewnij się, czy dana agencja posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy ma doświadczenie w kierowaniu do pracy za granicą.
 • Bezwzględnie domagaj się spisania z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia itp.
 • Pamiętaj, że agencja nie może pobierać od poszukujących pracy za granicą żadnych opłat, za wyjątkiem kwot z tyt. faktycznie poniesionych kosztów (np. tłumaczenie dokumentów, koszty podróży, badania lekarskie, wydanie wizy)
 1. Sprawdź, ile wynoszą koszty utrzymania w danym kraju.
 2. Sprawdź, gdzie znajduje się polski konsulat najbliższy Twojemu miejscu pracy w danym kraju.
 3. Nie łam prawa. Nie zgadzaj się na nielegalną pracę.
 4. Bądź świadomy swoich praw. Zapoznaj się przed wyjazdem z podstawowymi przepisami prawnymi w danym kraju.
 5. Pamiętaj, że przeprowadzka do innego kraju wiąże się ze zmianami we wszystkich dotychczasowych obszarach życia, dlatego decydując się na wyjazd za granicę, zawsze staraj się uzyskać pełną informację o warunkach życia i pracy w danym kraju. Niewielki wysiłek włożony w zaplanowanie wyjazdu pomoże Ci zaoszczędzić czas, energię i uniknąć niepotrzebnych frustracji po przyjeździe.

 

Oferty pracy EURES oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej znajdziesz na stronach internetowych: www.eures.praca.gov.pl lub www.eures.europa.eu

 

Jeśli masz wątpliwości co do zatrudnienia albo zostałeś pokrzywdzony, skontaktuj się z najbliższym posterunkiem Policji, Placówką Straży Granicznej, konsulatem, fundacją „La Strada” tel: +48 22 628 99 99, www.strada.org.pl,  e-mail: strada@strada.org.pl lub Krajowym Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnym, tel.: +48 22 628 01 20,  www.kcik.pl, e-mail: info@kcik.pl.

 

Oprac.: Zespół redakcyjny PORP, WUP Gdańsk