Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Rozwój branży budowlanej w powiecie tczewskim

Dodano: piątek, 28 czerwca 2019

Rozwój branży budowlanej w powiecie tczewskim

Wyniki badania Barometr zawodów wskazują, że rynek pracy w powiecie tczewskim jest zrównoważony. Niedobór pracowników w tym regionie na rok 2019 prognozuje się dla 49 zawodów objętych badaniem. W porównaniu z rokiem ubiegłym, udział zawodów deficytowych w łącznej grupie zawodów spadł o 7,1 pkt. proc.Tym samym udział zawodów zrównoważonych wzrósł o 10,1 pkt. proc. Żaden zawód nie został zakwalifikowany do nadwyżki.

W powiecie tczewskim osoby aktywne zawodowo znajdują zatrudnienie w:

  • przemyśle i budownictwie,
  • sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja),
  • sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo),
  • sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

 

Budowlanka nadal w deficycie

Na terenie powiatu tczewskiego, ze względu na silny rozwój branży budowlanej, występuje stałe zapotrzebowanie na pracowników w zawodach ogólnobudowlanych. Poszukiwani są zarówno fachowcy, jak i osoby chętne do przyuczenia.

Betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, robotnicy budowlani, dekarze i blacharze budowlani, murarze i tynkarze, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie czy monterzy instalacji budowlanych to jedne z najliczniejszych grup zawodowych, gdzie brakuje osób z odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami i doświadczeniem. Ma to związek z tym, że praca jest ciężka, fizyczna, wymagająca dobrego stanu zdrowia. Wiąże się też z częstymi wyjazdami poza miejsce zamieszkania.

Odzwierciedleniem takiego stanu rzeczy jest utrzymujący się trend na zatrudnianie cudzoziemców. Spośród obywateli 6 państw objętych procedurą oświadczeniową, pracodawcy najczęściej zatrudniają obywateli Ukrainy.

 

Etaty dla kierowców, fryzjerów i kosmetyczek

Wolne do obsadzenia są też etaty dla kierowców autobusów oraz kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Praca w tych zawodach zniechęca potencjalnych kandydatów z uwagi na nienormowany czas pracy i częste wyjazdy w odległe trasy. Ponadto, brakuje osób, które dysponują odpowiednimi kwalifikacjami do wykonywania tego typu pracy, jak również posiadają uprawnienia do przewozu osób i towarów. W tej grupie zawodowej wolne wakaty są również wspierane przez obywateli Ukrainy.

Deficyt odnotowano również wśród  fryzjerów, florystów oraz kosmetyczek. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w tym obszarze wynika z braku chęci podjęcia pracy przez absolwentów kończących naukę w szkołach kierunkowych. Ilość absolwentów nie jest wystarczająca, aby zaspokoić zapotrzebowanie na rynku pracy. Niskie wynagrodzenia także zniechęcają do pracy w tych zawodach.

 

Ekonomiści i nauczyciele - z nadwyżki do równowagi

W zeszłorocznym  badaniu zapotrzebowania na zawody w nadwyżce znalazło się pięć profesji: ekonomiści, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych, pracownicy ochrony fizycznej oraz specjaliści administracji publicznej. W tegorocznym badaniu zawody te zostały zaklasyfikowane do równowagi podaży i popytu.

Na terenie powiatu tczewskiego funkcjonują firmy z nowoczesnymi parkami technologicznymi. W samym Tczewie działają cztery podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie swoją działalność prowadzi wiele firm z branży produkcyjnej. W zakładach tych zatrudnienie znajduje wielu mieszkańców powiatu tczewskiego oraz okolicznych terenów.

Ze względu na dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową w powiecie (Droga Krajowa Nr 91 łącząca powiat tczewski z Trójmiastem, Autostrada A1) oraz kolejową (kierunek do: Chojnic, Trójmiasta, Bydgoszczy, Elbląga) mieszkańcy mają możliwość podejmowania zatrudnienia w sąsiednich powiatach. Również pracownicy z okolicznych powiatów znajdują zatrudnienie w firmach powiatu tczewskiego.

Barometr zawodów jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2019 roku. Sytuacja w niektórych zawodach może ulec zmianie w zależności od uwarunkowań rynkowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem Barometr zawodów 2019  podsumowującym badanie w województwie pomorskim oraz z innymi artykułami nt.wyników badania Barometr zawodów z Gdyni i Sopotu, powiatu puckiegomalborskiego, kwidzyńskiegokościerskiego, gdańskiego i m.Gdańskkartuskiego, bytowskiego, człuchowskiego, chojnickiego, nowodworskiego, w podziale na poszczególne podregiony województwa  oraz z ogólnymi wynikami badania Barometr zawodów dla województwa pomorskiego.

 

Oprac.: Barbara Zabłocka, Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, Zespół redakcyjny PORP, WUP Gdańsk