Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Duża stabilizacja wśród zawodów w powiecie kościerskim

Dodano: czwartek, 18 kwietnia 2019

Duża stabilizacja wśród zawodów w powiecie kościerskim

W prognozie zapotrzebowania na zawody na rok 2019 w powiecie kościerskim można zauważyć, że podobnie jak w roku poprzednim dominują zawody zrównoważone, których udział wzrósł w stosunku do 2018 roku o 4,7 pkt. proc.

Udział zawodów nadwyżkowych, czyli tych, w których osoby poszukujące pracy mogą mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia, spadł o 1,5 pkt. proc. Nieznacznie spadł również udział zawodów deficytowych, czyli takich, w których są przewidywane problemy pracodawców ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy.

 

Zapotrzebowanie na ceramików  przemysłowych

Powiat kościerski słynie, między innymi, z wysokiej jakości porcelany. To za sprawą Zakładu Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. w Łubianie, który jest jednym z najnowocześniejszych i największych producentów tego rodzaju ceramiki w Polsce. Zakład wyspecjalizował się w produkcji wysokojakościowej porcelany i cały czas się rozwija, rośnie zatem zapotrzebowanie na pracowników z branży ceramicznej.

Powiat kościerski jako jedyny w województwie zgłasza zapotrzebowanie na ceramików przemysłowych. Niedobór osób chętnych do pracy w tym zawodzie, według ekspertów z Urzędu Pracy w Kościerzynie, spowodowany jest brakiem młodych osób chcących kształcić się w tym zawodzie, pracą na zmiany oraz zbyt niskimi wynagrodzeniami.

 

Transport i logistyka oraz budownictwo – deficyty w powiecie kościerskim

Największa grupa zawodów deficytowych w powiecie to zawody związane z budownictwem. Betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze  we wszystkich tych zawodach pracodawcy  mają problem ze znalezieniem pracowników  posiadających wymagane doświadczenie i kwalifikacje. Brak kandydatów na rynku wynika z tego, że praca jest ciężka, wielozadaniowa, w części sezonowa, a wynagrodzenia niskie, więc wiele osób wyjeżdża do pracy za granicę, gdzie zarobki są wyższe.

Na uwagę zasługuje również zawód inspektorzy nadzoru budowlanego. Powiat kościerski jest jednym z sześciu w całym województwie, który zgłasza zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie. Pozostałe powiaty, w których prognozowany jest deficyt inspektorów nadzoru budowlanego, to: sąsiadujący powiat kartuski, Gdynia, Sopot, powiat malborski i człuchowski. Niedobór pracowników spowodowany jest zbyt małą ilością osób z odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami i doświadczeniem. Kandydaci wolą wyjechać do pracy do większych miast, gdzie wynagrodzenia są wyższe.

Kolejna grupa zawodów diagnozowanych jako deficytowe związana jest z transportem i logistyką.  Podobnie jak w poprzednich latach, nie maleje zapotrzebowanie na kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz kierowców autobusów. Te dwa zawody zostały uznane za deficytowe we wszystkich powiatach w województwie. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest zbyt mała liczba kandydatów do pracy posiadająca odpowiednie uprawnienia (prawo jazdy kat. C+E oraz uprawnienia na przewóz rzeczy). Elementem, który zniechęca potencjalnych pracowników, są niezbyt wysokie zarobki oraz wymóg dużej dyspozycyjności ze względu na długie wyjazdy i trasy międzynarodowe. W wyżej wspomnianych branżach (budownictwo, transport) pracodawcy z powiatu kościerskiego i okolic posiłkują się obcokrajowcami, głównie z Ukrainy, Białorusi i Rosji.

Nadwyżki w powiecie kościerskim

Z roku na rok spada liczba zawodów nadwyżkowych. W tegorocznym badaniu do nadwyżki w powiecie kościerskim przypisano tylko trzy zawody: nauczycieli przedszkoli, pedagogów  oraz pracowników biur podróży i organizatorów obsługi turystycznej. Powiat kościerski jest jedynym, w którym nauczyciele przedszkoli  znaleźli się w nadwyżce z powodu dużej liczby absolwentów szkół kształcących w tym zawodzie. Nadwyżka w dwóch pozostałych zawodach również wynika z dużej liczby absolwentów szkół, na których nie ma zapotrzebowania na rynku.

Barometr zawodów jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2019 roku. Sytuacja w niektórych zawodach może ulec zmianie w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Pełen raport Barometr zawodów 2019  podsumowujący badanie w województwie pomorskim.

Zobacz również inne artykuły nt.wyników badania Barometr zawodów z Gdyni i Sopotu, powiatu gdańskiego i m.Gdańskkartuskiego, bytowskiego, człuchowskiego, chojnickiego, nowodworskiego, w podziale na poszczególne podregiony województwa  oraz ogólne wyniki badania Barometr zawodów dla województwa pomorskiego.