Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Drukuj
Data aktualizacji: piątek, 2 lipca 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Adres Partnera

ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk

Adres strony WWW Partnera

http://www.mopr.gda.pl/

 


Podstawowe informacje o Partnerze (m.in. obszar działania)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jedną z ponad kilkuset jednostek organizacyjnych wykonujących zadania Miasta Gdańska. Ośrodek jest także nadrzędną jednostką organizacyjną sytemu pomocy społecznej miasta, co oznacza, że odpowiada za monitorowanie innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych przez nie zadań z zakresu pomocy społecznej. MOPR wspiera Gdańszczan, którzy bez pomocy z zewnątrz nie poradziliby sobie w trudnym położeniu, realizując jednocześnie swoją misję: „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”.

Ponadto Ośrodek realizuje takie cele z zakresu pomocy społecznej jak:

  • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 
  • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, 
  • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, 
  • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
  • integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.