Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - styczeń 2024 r.

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 12 lutego 2024

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - styczeń 2024 r.

W styczniu 2024 r. większość analizowanych obszarów gospodarki, objętych badaniem oceny koniunktury została przez pracodawców oceniona negatywnie, wyjątkiem są oceny formułowane w obszarze handlu hurtowego, zakwaterowania i gastronomii oraz informacji i komunikacji. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się handlem detalicznym, zaś najlepsze nastroje wystąpiły wśród jednostek zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią. Największe pogorszenie opinii odnośnie sytuacji gospodarczej odnotowano w sekcji informacja i komunikacja, natomiast największa poprawa oceny wystąpiła w przypadku handlu hurtowego. Ponadto wzrósł odsetek przedsiębiorców deklarujących, że negatywne skutki wojny w Ukrainie i jej konsekwencje zagrażają stabilności firmy.

Biorąc pod uwagę wybrane wskaźniki opisujące sytuacje na rynku pracy należy zaznaczyć, iż odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, stopy bezrobocia oraz liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Koniunktura gospodarcza według GUS

 • lepiej niż w grudniu 2023 r. oceniono koniunkturę w obszarze przetwórstwa przemysłowego (minus 0,5; miesiąc wcześniej minus 3,1), budownictwa (minus 5,6; miesiąc wcześniej minus 9,0), handlu hurtowego (1,8; miesiąc wcześniej minus 11,1), zakwaterowania i gastronomii (11,1; miesiąc wcześniej  7,4);
 • natomiast gorzej niż w grudniu 2023 r. oceniono handel detaliczny (minus 7,0; miesiąc wcześniej minus 3,9), transport i gospodarkę magazynową (minus 6,8; miesiąc wcześniej minus 3,7) oraz informację i komunikację (10,3, miesiąc wcześniej 15,9),

Rynek pracy województwa pomorskiego - opracowanie szacunkowe - styczeń 2024

Transkrypcja danych do: Rynek pracy województwa pomorskiego - dane szacunkowe styczeń 2024 r. (PDF; 143 KB)

Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

 • w styczniu 2024 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 9 785 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 2,9 tys.  (tj. o 42,6%) więcej niż w poprzednim miesiącu;
 • porównując rok do roku, w styczniu 2024 r. odnotowano wzrost ofert pracy z  6 045 do 9 785, tj. o 3,7 tys. (o 61,9%);
 • wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w styczniu 2024 r. w porównaniu z grudniem 2023 r. nastąpił w czternastu powiatach, a największy względny wzrost odnotowano w powiecie malborskim (wzrost o 205,9%; z 34 do 104);
 • spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej nastąpił w sześciu powiatach, a największy względny spadek wystąpił w powiecie puckim (spadek o 49,0%; z 624 do 318,

Bezrobocie rejestrowane

 • według stanu na 31 stycznia 2024 r. w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 45 292, czyli o 2,5 tys. osób (tj. o 5,8%) więcej niż przed miesiącem i o 297 osób (tj. o 0,7%) więcej niż w styczniu 2023 r.;
 • we wszystkich powiatach województwa pomorskiego odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2023 r., a największy względny wzrost zanotowano w Słupsku (o 12,4%;  z 1 367 do 1 537),

Stopa bezrobocia

 • według stanu na 31 stycznia 2024 r. stopa bezrobocia wyniosła 4,9%, wzrosła o 0,3 pkt. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego;
 • porównując rok do roku, to w styczniu 2024 r. poziom stopy bezrobocia był taki sam jak w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 • poziom stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym wzrósł w dziewiętnastu powiatach, a największy wzrost odnotowano w powiecie malborskim – o 0,8 pkt. proc.;
 • natomiast w Gdańsku stopa bezrobocia pozostała na takim samym poziomie co w miesiącu ubiegłym,

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 • w styczniu 2024 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wpisano do ewidencji 4 201 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • w porównaniu z grudniem 2023 r. odnotowano wzrost liczby oświadczeń o 1,0 tys. (tj. o 31,6%);
 • w piętnastu powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego odnotowano więcej oświadczeń niż przed miesiącem, a największy względny wzrost wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim (o 800,0%, z 1 do 9);
 • natomiast spadek liczby oświadczeń odnotowano w dwóch powiatowych urzędach pracy, a największy względny spadek wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku (o 71,4%, z 7 do 2),

Dane statystyczne dotyczące obywateli Ukrainy

 • w styczniu 2024 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano jako osoby bezrobotne 215 obywateli Ukrainy, czyli o 90 osób (tj. o 72,0%) więcej niż przed miesiącem oraz o 71 osób (tj. 24,8%) mniej niż w styczniu 2023 r.;
 • w styczniu 2024 r. złożono 9 368 powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, czyli o 4,2 tys. (tj. o 80,4%) więcej niż w grudniu 2023 r. oraz o 298 (tj. o 3,3%)  więcej niż w styczniu 2023 r.

 

Opracowanie: Wydział Współpracy i Analiz, Zespół Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

Pliki do pobrania:

Infografika Rynek pracy - styczeń 2024.pdf

Informacja szacunkowa - styczeń 2024.pdf

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.