Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - marzec 2024 r.

Drukuj

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - marzec 2024 r.

W marcu 2024 r. większość analizowanych obszarów gospodarki, objętych badaniem oceny koniunktury[1] została przez pracodawców oceniona negatywnie, wyjątkiem są oceny formułowane w obszarze handlu hurtowego, zakwaterowania i gastronomii oraz informacji i komunikacji. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się handlem detalicznym, zaś najlepsze nastroje wystąpiły wśród jednostek obejmujących informację i komunikację. Natomiast największe pogorszenie opinii odnośnie sytuacji gospodarczej odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa, zaś największa poprawa oceny wystąpiła w przypadku handlu hurtowego.

 

Biorąc pod uwagę odpowiedzi udzielane przez jednostki gospodarcze[2], dotyczące aktualnych zagadnień gospodarczych, to większość przedsiębiorców, nie przewiduje radykalnych zmian co do zatrudnienia pracowników. Z analizy zebranych informacji wynika, że zdecydowana większość respondentów w najbliższych trzech miesiącach, chce utrzymać dotychczasowe zatrudnienie, zarówno wśród pracowników relatywnie łatwych, jak i tych trudnych do zastąpienia. Niemniej jednak w przypadku pracowników relatywnie łatwych do zastąpienia, najmniejszy odsetek przedsiębiorców zadeklarowało utrzymanie zatrudnienia w obszarze handlu hurtowego. Zaś w przypadku pracowników trudnych do zastąpienia najmniej przedsiębiorców z obszaru budownictwa deklaruje utrzymanie zatrudnienia. Natomiast najliczniej przedsiębiorcy z sekcji handel detaliczny planują utrzymać zatrudnienie, zarówno wśród pracowników tych relatywnie łatwych jak i trudnych do zastąpienia. Natomiast przyglądając się czynnikom wpływającym na poziom wynagrodzeń pracowników w najbliższych trzech miesiącach, to we wszystkich badanych obszarach gospodarczych, najistotniejszy wpływ ma sytuacja finansowa firmy, wyjątkiem jest handel hurtowy, gdzie wskazano utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń (podwyżki inflacyjne). Ponadto, pracodawcy opierają swoje decyzje kadrowe częściej w oparciu o bieżące dane niż antycypując zmiany jakie mogą nastąpić w dłuższej perspektywie (1 roku).

Analizując wybrane wskaźniki opisujące sytuacje na rynku pracy należy zaznaczyć, że wystąpiły pozytywne zjawiska, takie jak spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia, a także negatywne - jakim jest spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Rynek pracy województwa pomorskiego - opracowanie szacunkowe - marzec 2024

Transkrypcja danych do: Rynek pracy województwa pomorskiego - dane szacunkowe marzec 2024 r. (PDF; 151 KB)

 

Koniunktura gospodarcza według GUS

 • lepiej niż w lutym 2024 r. oceniono koniunkturę w obszarze budownictwa (minus 2,5; miesiąc wcześniej minus 4,7), handlu hurtowego (8,3; miesiąc wcześniej minus 2,8), handlu detalicznego (minus 6,4; miesiąc wcześniej minus 10,2);
 • natomiast gorzej niż w lutym 2024 r. oceniono przetwórstwo przemysłowe (minus 2,8; miesiąc wcześniej minus 0,6); transport i gospodarkę magazynową (minus 3,4; miesiąc wcześniej 6,1), zakwaterowanie i gastronomię (6,0; miesiąc wcześniej 8,3) oraz informację i komunikację (12,2; miesiąc wcześniej 15,4),

Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

 • w marcu 2024 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 7 988 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 1,1 tys.  (tj. o 11,9%) mniej niż w poprzednim miesiącu;
 • porównując rok do roku, w marcu 2024 r. odnotowano wzrost ofert pracy z  7 082 do 7 988, tj. o 0,9 tys. (o 12,8%);
 • spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w marcu 2024 r. w porównaniu z lutym 2024 r. nastąpił w dwunastu powiatach, a największy względny spadek odnotowano w powiecie gdańskim (spadek o 48,7%; z 526 do 270);
 • wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej nastąpił w ośmiu powiatach, a największy względny wzrost wystąpił w Sopocie (wzrost o 363,3%; z 30 do 139),

Bezrobocie rejestrowane

 • według stanu na 31 marca 2024 r. w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 45 846, czyli o 0,6 tys. osób (tj. o 1,2%) mniej niż przed miesiącem i o 273 osoby (tj. o 0,6%) więcej niż w marcu 2023 r.;
 • w siedemnastu powiatach województwa pomorskiego odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec lutego 2024 r., a największy względny spadek zanotowano w powiecie kościerskim (o 5,6%; z 2 084 do 1 968);
 • natomiast w trzech powiatach województwa pomorskiego odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych, a największy wzrost wystąpił w Gdyni (o 3,6%; z 2 447 do 2 536),

Stopa bezrobocia

 • według stanu na 31 marca 2024 r. stopa bezrobocia wyniosła 4,9%, spadła o 0,1 pkt. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego;
 • porównując rok do roku, to w marcu 2024 r. poziom stopy bezrobocia był taki sam jak w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 • poziom stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym spadł w dwunastu powiatach, a największy spadek odnotowano w powiatach kościerskim oraz nowodworskim – o 0,4 pkt. proc.;
 • wzrost stopy bezrobocia wystąpił w Gdańsku oraz w Gdyni – o 0,1 pkt. proc;
 • natomiast w sześciu powiatach poziom stopy bezrobocia utrzymał się na tym samym poziomie co w miesiącu wcześniejszym,

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 • w marcu 2024 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wpisano do ewidencji 4 328 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • w porównaniu z lutym 2024 r. odnotowano wzrost liczby oświadczeń o 286 (tj. o 7,1%);
 • w siedmiu powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego odnotowano więcej oświadczeń niż przed miesiącem, a największy względny wzrost wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim (o 29,2%, z 24 do 31);
 • natomiast spadek liczby oświadczeń odnotowano w dziesięciu powiatowych urzędach pracy, a największy względny spadek wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu (o 81,8%, z 22 do 4),

Dane statystyczne dotyczące obywateli Ukrainy

 • w marcu 2024 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano jako osoby bezrobotne 188 obywateli Ukrainy, czyli o 20 osób (tj. o 11,9%) więcej niż przed miesiącem oraz o 150 osób (tj. 44,4%) mniej niż w marcu 2023 r.;
 • w marcu 2024 r. złożono 7 825 powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, czyli o 617 (tj. o 8,6%) więcej niż w lutym 2024 r. oraz o 1,0 tys. (tj. o 15,1%) więcej niż w marcu 2023 r.

 

Opracowanie: Wydział Współpracy i Analiz, Zespół Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku


[1] Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie pomorskim  - marzec 2024 r.  https://gdansk.stat.gov.pl/ dostęp 03.04.2024 r.

[2] Badanie zostało przeprowadzone od 1 do 10 dnia poprzedniego miesiąca na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych.

 

Pliki do pobrania:

Infografika Rynek pracy - marzec 2024.pdf

Informacja szacunkowa - marzec 2024.pdf

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.