Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - kwiecień 2024 r.

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 13 maja 2024

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - kwiecień 2024 r.

W kwietniu 2024 r. większość analizowanych obszarów gospodarki, objętych badaniem oceny koniunktury[1] została przez pracodawców oceniona pozytywnie, wyjątkiem są oceny formułowane w obszarze przetwórstwa przemysłowego, budownictwa oraz handlu detalicznego. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się handlem detalicznym, zaś najlepsze nastroje wystąpiły wśród jednostek obejmujących handel hurtowy. Natomiast największe pogorszenie opinii odnośnie sytuacji gospodarczej odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, zaś największa poprawa oceny wystąpiła w przypadku transportu i gospodarki magazynowej.

 

Biorąc pod uwagę odpowiedzi udzielane przez jednostki gospodarcze[2], dotyczące pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą, to zdecydowana większość przedsiębiorców, nie dostrzega bądź dostrzega nieznaczne negatywne skutki wojny w Ukrainie i jej konsekwencje dla prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast negatywne skutki wojny w Ukrainie najczęściej odnoszą się do wzrostu kosztów, zaś zdecydowanie rzadziej do spadku sprzedaży/przychodów, a w przypadku budownictwa do zakłócenia łańcucha dostaw. Ponadto przedsiębiorcy udzielili również odpowiedzi na pytania odnoszące się do procesów cenowych, z których wynika, że mniej więcej połowa przedsiębiorców w każdym badanym obszarze gospodarki, uważa że ceny usług/materiałów/surowców wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wzrosną wolniej (zarówno w krótkiej jak i dłuższej perspektywie czasowej). Natomiast w najlbliższym kwartale na wzrost kosztów w największym stopniu, zdaniem jednostek gospodarczych zajmujących się budownictwem oraz handlem detalicznym, wpłyną ceny energii i paliw. Zaś w przypadku przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego oraz usług głównym determinantem będą koszty zatrudnienia.

Analizując wybrane wskaźniki opisujące sytuacje na rynku pracy należy zaznaczyć, że wystąpiły pozytywne zjawiska, takie jak spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia, a także negatywne - jakim jest spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

 

Rynek pracy województwa pomorskiego - opracowanie szacunkowe - kwiecień 2024

Transkrypcja danych do: Rynek pracy województwa pomorskiego - dane szacunkowe kwiecień 2024 r. (PDF; 151 KB)

 

 

Koniunktura gospodarcza według GUS

 • lepiej niż w marcu 2024 r. oceniono koniunkturę w obszarze handlu hurtowego (10,9; miesiąc wcześniej 8,3), handlu detalicznego (minus 5,7; miesiąc wcześniej minus 6,4) oraz transportu i gospodarki magazynowej (3,4; miesiąc wcześniej minus 3,4);
 • natomiast gorzej niż w marcu 2024 r. oceniono przetwórstwo przemysłowe (minus 4,7; miesiąc wcześniej minus 2,8); budownictwo (minus 3,8; miesiąc wcześniej minus 2,5), zakwaterowanie i gastronomię (1,6; miesiąc wcześniej 6,0) oraz informację i komunikację (10,8; miesiąc wcześniej 12,2),


Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

 • w kwietniu 2024 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 7 756 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 239  (tj. o 3,0%) mniej niż w poprzednim miesiącu;
 • porównując rok do roku, w kwietniu 2024 r. odnotowano wzrost ofert pracy z  7 532 do 7 756, tj. o 224 (o 3,0%);
 • spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w kwietniu 2024 r. w porównaniu z marcem 2024 r. nastąpił w dziewięciu powiatach, a największy względny spadek odnotowano w Sopocie (spadek o 68,3%; z 139 do 44);
 • wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej nastąpił w jedenastu powiatach, a największy względny wzrost wystąpił w powiecie gdańskim (wzrost o 93,0%; z 270 do 521),

 

Bezrobocie rejestrowane

 • według stanu na 30 kwietnia 2024 r. w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 44 548, czyli o 1,2 tys. osób (tj. o 2,7%) mniej niż przed miesiącem i o 0,6 tys. osób (tj. o 1,4%) więcej niż w kwietniu 2023 r.;
 • w siedemnastu powiatach województwa pomorskiego odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec marca 2024 r., a największy względny spadek zanotowano w powiecie kartuskim (o 12,1%; z 1 619 do 1 423);
 • natomiast w trzech powiatach województwa pomorskiego odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych, a największy wzrost wystąpił w Sopocie (o 1,4%; z 358 do 363),

Stopa bezrobocia

 • według stanu na 30 kwietnia 2024 r. stopa bezrobocia wyniosła 4,8%, spadła o 0,1 pkt. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego;
 • porównując rok do roku, to w kwietniu 2024 r. poziom stopy bezrobocia był o 0,1 pkt. proc. wyższy niż w miesiącu roku poprzedniego;
 • poziom stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym spadł w piętnastu powiatach, a największy spadek odnotowano w powiecie nowodworskim – o 0,8 pkt. proc.;
 • natomiast w pięciu powiatach poziom stopy bezrobocia utrzymał się na tym samym poziomie co w miesiącu wcześniejszym,

 

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 • w kwietniu 2024 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wpisano do ewidencji 4 342 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • w porównaniu z marcem 2024 r. odnotowano wzrost liczby oświadczeń o 14 (tj. o 0,3%);
 • w siedmiu powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego odnotowano więcej oświadczeń niż przed miesiącem, a największy względny wzrost wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu (o 300,0%, z 4 do 16);
 • natomiast spadek liczby oświadczeń odnotowano w dziewięciu powiatowych urzędach pracy, a największy względny spadek wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku (o 50,0%, z 2 do 1);
 • natomiast w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie liczba oświadczeń pozostała na takim samym poziomie co w miesiącu ubiegłym,


Dane statystyczne dotyczące obywateli Ukrainy

 • w kwietniu 2024 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano jako osoby bezrobotne 152 obywateli Ukrainy, czyli o 36 osób (tj. o 19,1%) mniej niż przed miesiącem oraz o 55 osób (tj. 26,6%) mniej niż w kwietniu 2023 r.;
 • w kwietniu 2024 r. złożono 6 595 powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, czyli o 1,2 tys. (tj. o 15,7%) mniej niż w marcu 2024 r. oraz o 978 (tj. o 17,4%) więcej niż w kwietniu 2023 r.

 

[1] Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie pomorskim  - kwiecień 2024 r.  https://gdansk.stat.gov.pl/ dostęp 06.05.2024 r.

[2] Badanie zostało przeprowadzone od 1 do 10 dnia poprzedniego miesiąca na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych.

 

Opracowanie: Wydział Współpracy i Analiz, Zespół Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

 

Pliki do pobrania:

Infografika Rynek pracy - kwiecień 2024.pdf

Informacja szacunkowa - kwiecień 2024.pdf

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.