Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - grudzień 2023 r.

Drukuj
Data aktualizacji: czwartek, 11 stycznia 2024

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - grudzień 2023 r.

W grudniu 2023 r. większość analizowanych obszarów gospodarki, objętych badaniem oceny koniunktury została przez pracodawców oceniona negatywnie, wyjątkiem są oceny formułowane w obszarze zakwaterowania i gastronomii oraz informacji i komunikacji. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się handlem hurtowym, zaś najlepsze nastroje wystąpiły wśród jednostek zajmujących się informacją i komunikacją - ale odnotowano tu również największe pogorszenie oceny. Natomiast największa poprawa oceny wystąpiła w przypadku zakwaterowania i gastronomii.

Ponadto wzrósł odsetek przedsiębiorców deklarujących, że negatywne skutki wojny w Ukrainie i jej konsekwencje nie zagrażają bądź nieznacznie zagrażają stabilności firmy.

Biorąc pod uwagę wybrane wskaźniki opisujące sytuacje na rynku pracy należy zaznaczyć, iż odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, zaś stopa bezrobocia pozostała na takim samym poziomie co miesiąc wcześniej.

Koniunktura gospodarcza według GUS

 • lepiej niż w listopadzie 2023 r. oceniono koniunkturę w obszarze przetwórstwa przemysłowego (minus 3,1; miesiąc wcześniej minus 5,5), zakwaterowania i gastronomii (7,4; miesiąc wcześniej minus 11,6);

 • natomiast gorzej niż w listopadzie 2023 r. oceniono budownictwo (minus 9,0; miesiąc wcześniej minus 5,9), handel hurtowy (minus 11,1; miesiąc wcześniej minus 5,2), handel detaliczny (minus 3,9; miesiąc wcześniej 3,4), transport i gospodarkę magazynową (minus 3,7; miesiąc wcześniej minus 2,4) oraz informację i komunikację (15,9, miesiąc wcześniej 23,5),

Rynek pracy województwa pomorskiego - opracowanie szacunkowe grudzień 2023

Transkrypcja danych do: Rynek pracy województwa pomorskiego - dane szacunkowe grudzień 2023 r. (PDF; 157 KB)

 

Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

 • w grudniu 2023 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 6 838 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 294  (tj. o 4,5%) więcej niż w poprzednim miesiącu;
 • porównując rok do roku, w grudniu 2023 r. odnotowano wzrost ofert pracy z  5 881 do 6 838, tj. o 957 (o 16,3%);
 • wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w grudniu 2023 r. w porównaniu z listopadem 2023 r. nastąpił w ośmiu powiatach, a największy względny wzrost odnotowano w Sopocie (wzrost o 204,8%; z 21 do 64);
 • spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej nastąpił w dwunastu powiatach, a największy względny spadek wystąpił w powiecie lęborskim (spadek o 57,8%; z 102 do 43),

Bezrobocie rejestrowane

 • według stanu na 31 grudnia 2023 r. w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 42 847, czyli o 429 osób (tj. o 1,0%) więcej niż przed miesiącem i o 446 osób (tj. o 1,1%) więcej niż w grudniu 2022 r.;
 • w czternastu powiatach województwa pomorskiego odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec listopada 2023 r., a największy względny wzrost zanotowano w Sopocie (o 11,8%;  z 287 do 321);
 • natomiast w sześciu powiatach odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, największy względny spadek wystąpił w powiecie malborskim (o 2,0%; z 1 426 do 1 397),

Stopa bezrobocia

 • według stanu na 31 grudnia 2023 r. stopa bezrobocia wyniosła 4,6% i pozostała na takim samym poziomie co przed miesiącem;
 • porównując rok do roku, w grudniu 2023 r. poziom stopy bezrobocia był taki sam;
 • poziom stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym wzrósł w dziesięciu powiatach, a największy wzrost odnotowano w powiecie kościerskim oraz puckim – o 0,3 pkt. proc.;
 • natomiast stopa bezrobocia spadła w trzech powiatach, największy spadek odnotowano w powiecie malborskim – 0,2 pkt. proc;
 • zaś w siedmiu powiatach poziom stopy bezrobocia pozostał na takim samym poziomie co miesiąc wcześniej,

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 • w grudniu 2023 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wpisano do ewidencji 3 192 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • w porównaniu z listopadem 2023 r. odnotowano spadek liczby oświadczeń o 795 (tj. o 19,9%);
 • w jedenastu powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego odnotowano mniej oświadczeń niż przed miesiącem, a największy względny spadek wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim (o 80,0%, z 5 do 1);
 • natomiast wzrost liczby oświadczeń odnotowano w sześciu powiatowych urzędach pracy, a największy względny wzrost wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku (o 250,0%, z 2 do 7),

Dane statystyczne dotyczące obywateli Ukrainy

 • w grudniu 2023 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano jako osoby bezrobotne 125 obywateli Ukrainy, czyli o 50 osób (tj. o 28,6%) mniej niż przed miesiącem oraz o 120 osób (tj. 49,0%) mniej niż w grudniu 2022 r.;
 • w grudniu 2023 r. złożono 5 192 powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, czyli o 1 995 (tj. o 27,8%) mniej niż w listopadzie 2023 r. oraz o 467 (tj. o 8,3%)  mniej niż w grudniu 2022 r.

 

Opracowanie: Wydział Współpracy i Analiz, Zespół Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

 

Pliki do pobrania:

Infografika Rynek pracy - grudzień 2023.pdf

Informacja szacunkowa - grudzień 2023.pdf

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.