Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - luty 2024 r.

Drukuj
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 marca 2024

Dane szacunkowe o rynku pracy w województwie pomorskim - luty 2024 r.

W lutym 2024 r. większość analizowanych obszarów gospodarki, objętych badaniem oceny koniunktury, zostały przez pracodawców ocenione negatywnie, wyjątkiem są oceny formułowane w obszarze transportu i gospodarki magazynowej, zakwaterowania i gastronomii oraz informacji i komunikacji. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się handlem detalicznym, zaś najlepsze nastroje wystąpiły wśród jednostek zajmujących się informacją i komunikacją. Największe pogorszenie opinii odnośnie sytuacji gospodarczej odnotowano w sekcji handel hurtowy, natomiast największa poprawa oceny wystąpiła w przypadku transportu i gospodarki magazynowej.

Biorąc pod uwagę wybrane wskaźniki opisujące sytuacje na rynku pracy należy zaznaczyć, iż odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, stopy bezrobocia oraz spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Koniunktura gospodarcza według GUS

  • lepiej niż w styczniu 2024 r. oceniono koniunkturę w obszarze budownictwa (minus 4,7; miesiąc wcześniej minus 5,6), transportu i gospodarki magazynowej (6,1; miesiąc wcześniej minus 6,8) oraz informacji i komunikacji (15,4; miesiąc wcześniej 10,3);
  • natomiast gorzej niż w styczniu 2024 r. oceniono przetwórstwo przemysłowe (minus 0,6; miesiąc wcześniej minus 0,5); handel hurtowy (minus 2,8; miesiąc wcześniej 1,8), handel detaliczny (minus 10,2; miesiąc wcześniej minus 7,0) oraz zakwaterowanie i gastronomię (8,3; miesiąc wcześniej 11,1),

Rynek pracy województwa pomorskiego - opracowanie szacunkowe - luty 2024 rok

Transkrypcja danych do: Rynek pracy województwa pomorskiego - dane szacunkowe luty 2024 r. (PDF; 151 KB)

 

Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

  • w lutym 2024 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 9 048 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 0,7 tys.  (tj. o 7,5%) mniej niż w poprzednim miesiącu;
  • porównując rok do roku, w lutym 2024 r. odnotowano wzrost ofert pracy z  6 429 do 9 048, tj. o 2,6 tys. (o 40,7%);
  • spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w lutym 2024 r. w porównaniu ze styczniem 2024 r. nastąpił w ośmiu powiatach, a największy względny spadek odnotowano w Słupsku (spadek o 42,9%; z 1 358 do 775);
  • wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej nastąpił w dwunastu powiatach, a największy względny wzrost wystąpił w powiecie nowodworskim (wzrost o 96,2%; z 79 do 155),

Bezrobocie rejestrowane

  • według stanu na 29 lutego 2024 r. w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 46 425, czyli o 1,1 tys. osób (tj. o 2,5%) więcej niż przed miesiącem i o 331 osób (tj. o 0,7%) więcej niż w lutym 2023 r.;
  • w osiemnastu powiatach województwa pomorskiego odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec stycznia 2024 r., a największy względny wzrost zanotowano w powiecie kwidzyńskim (o 6,3%; z 2 200 do 2 339) oraz w Gdyni (o 6,3%;  z 2 302 do 2 447);
  • natomiast w dwóch powiatach województwa pomorskiego odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, a największy spadek wystąpił w powiecie człuchowskim (o 3,5%; z 1 906 do 1 840),

Stopa bezrobocia

  • według stanu na 29 lutego 2024 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,0%, wzrosła o 0,1 pkt. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego;
  • porównując rok do roku, to w lutym 2024 r. poziom stopy bezrobocia był taki sam jak w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
  • poziom stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym wzrósł w piętnastu powiatach, a największy wzrost odnotowano w powiecie kwidzyńskim – o 0,4 pkt. proc.;
  • spadek stopy bezrobocia wystąpił w powiecie człuchowskim – o 0,3 pkt. proc;
  • zaś w 4 powiatach poziom stopy bezrobocia utrzymał się na tym samym poziomie co w miesiącu wcześniejszym,

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

  • w lutym 2024 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wpisano do ewidencji 4 042 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
  • w porównaniu ze styczniem 2024 r. odnotowano spadek liczby oświadczeń o 159 (tj. o 3,8%);
  • w siedmiu powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego odnotowano mniej oświadczeń niż przed miesiącem, a największy względny spadek wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie (o 42,9%, z 14 do 8);
  • natomiast wzrost liczby oświadczeń odnotowano w dziesięciu powiatowych urzędach pracy, a największy względny wzrost wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku (o 197,7%, z 43 do 128),

Dane statystyczne dotyczące obywateli Ukrainy

  • w lutym 2024 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano jako osoby bezrobotne 168 obywateli Ukrainy, czyli o 47 osób (tj. o 21,9%) mniej niż przed miesiącem oraz o 167 osób (tj. 49,9%) mniej niż w lutym 2023 r.;
  • w lutym 2024 r. złożono 7 208 powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, czyli o 2,2 tys. (tj. o 23,1%) mniej niż w styczniu 2024 r. oraz o 0,9 tys. (tj. o 13,9%) więcej niż w lutym 2023 r.

     

Opracowanie: Wydział Współpracy i Analiz, Zespół Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

 

Pliki do pobrania:

Infografika Rynek pracy - luty 2024.pdf

Informacja szacunkowa - luty 2024.pdf

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.