Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

3. INSPIRUJĄCE METODY/NARZĘDZIA DO PRACY Z RÓŻNYMI GRUPAMI KLIENTÓW

Drukuj

Przykładowe narzędzia pomocne w rozwijaniu kompetencji miękkich

 

Chłopska Gra Biznesu

Ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Jest  narzędziem edukacyjnym, szkoleniowym lub integracyjnym. Głównym zastosowaniem gry jest praktyczna edukacja na rzecz przedsiębiorczości oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Chłopska Gra Biznesu angażuje emocje uczestników rozgrywki, otwiera na współpracę oraz pozwala na samodzielne realizowanie własnych planów.

Rozwijane kompetencje: m.in. kreatywność, innowacyjność w działaniu, chęć podejmowania inicjatyw, umiejętność negocjacji, podejmowania decyzji, pracy w grupie, rywalizacja

Liczba graczy: od 12 do 30 osób

Czas sesji: 45 min

 

StoryBits – karty o życiu

Karty z rysunkami przedstawiającymi bohaterów w różnych życiowych sytuacjach. Obrazki zawierają również zabawne elementy, pobudzając do budowania ciekawych historii (storytelling). Wykorzystywane w pracy szkoleniowej i coachingowej do poszukiwania rozwiązań oraz ułatwiające wyrażanie emocji.

Rozwijane kompetencje: m.in. kreatywność, analiza celów, zarządzanie sobą w czasie, umiejętność konstruowania wypowiedzi

 

Gra Kandydaci – rekrutacja

Samorozwojowa gra karciana. W ciekawy sposób pozwala przećwiczyć umiejętności miękkie poprzez odgrywanie rozmów rekrutacyjnych oraz radzenie sobie z emocjami im towarzyszącymi.

Rozwijane kompetencje: m.in. zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, samomotywacja, inteligencja emocjonalna, asertywność, kreatywność wypowiedzi oraz umiejętności interpersonalne, perswazja, motywowanie do pracy, autoprezentacja

 

Story Cubes

Kostki z różnymi obrazami, na podstawie których uczestnicy tworzą historie, pobudzają swoją wyobraźnię, tworząc łańcuch skojarzeń. Grę można również wykorzystać jako sposób na pobudzenie grupy tzw. energizer. Ciekawe narzędzie pracy dla trenerów, coachów i nauczycieli.

Rozwijane kompetencje: m.in.  kreatywność, twórcze myślenie, umiejętność prezentacji, umiejętność konstruowania wypowiedzi

                              

Gry szkoleniowe. Andy Kirby. Materiały dla trenerów zestaw 1,2,3 z płytą CD

Zbiór gier szkoleniowych zawierający opisy celów szkoleniowych, przebieg ćwiczeń oraz spis materiałów. Proponowane gry mogą stanowić urozmaicenie w programie szkolenia, a ich wykorzystanie przełoży się na zwiększenie zaangażowania uczestników i rozwój kompetencji.       

Rozwijane kompetencje: m.in. integracja grupy, motywowanie, budowanie zespołu, dokonywanie samooceny, podejmowanie decyzji, komunikacja werbalna i niewerbalna, trening asertywności, przekazywanie informacji zwrotnych, rozwiązywanie problemów,

 

CV, Co by było gdyby, Autor Filip Miłuński

Gra polega na konstruowaniu życiorysów postaci, które zdobywają wykształcenie, rozwijają hobby, zdobywają pracę. Pozwala na poznanie i rozpatrzenie różnych wariantów kariery zawodowej. Forma i wciągająca fabuła pozwoli trenerom długo podtrzymać zainteresowanie uczestników i pobudzi ich do refleksji nad przyszłością zawodową.

Rozwijane kompetencje: m.in. planowania, strategiczne myślenie, kreatywność

 

Rozegraj karierę

Kreatywna gra planszowa skierowana do osób, które kreują swoją ścieżkę zawodową i wkraczają na rynek pracy. W trakcie gry uczestnicy zdobywają informacje, dotyczące poruszania się po rynku pracy oraz skutecznego poszukiwania zatrudnienia. Ponadto podejmują decyzje o przyjmowaniu i odrzucaniu ofert pracy, uczestnictwie w warsztatach, szkoleniach, kursach, a także kontynuowaniu edukacji. Gracze przekonują się, że chcąc zdobyć zatrudnienie, warto poszerzać swoje kwalifikacje oraz nabywać nowe umiejętności, poprzez udział w stażach, bezpłatnych praktykach, wolontariacie.

Rozwijane kompetencje: m.in. analiza sytuacji i poszukiwanie rozwiązań, zdobywanie informacji z różnych źródeł, argumentowanie, podejmowanie decyzji, autoprezentacja, planowanie, umiejętności z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy

 

Karty Dixit

Karty o niezwykłej oprawie graficznej do wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej m.in. integracja grupy, poznanie siebie, diagnoza talentów i mocnych stron. Gra skojarzeń, która pobudza kreatywne myślenie, poszerza perspektywy, inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań.

Na rynku dostępnych jest kilka zestawów kart z różnych obszarów tematycznych (m.in. Przygody, Podróże, Początki, Marzenia, Wspomnienia, Wizje, Harmonia).

Rozwijane kompetencje: m.in. kreatywność, komunikacja, poszukiwanie rozwiązań, argumentowanie, podejmowanie decyzji, autoprezentacja, planowanie

 

Podróż bohatera

Gra do wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej z klientami. Innowacyjne narzędzie coachingowe, oparte na koncepcji monomitu Josepha Campbella - pracy z obrazami i metaforą, wspierające rozwój potencjału osobistego i zawodowego. Jej głównym założeniem jest wsparcie uczestników w wyznaczaniu i osiąganiu istotnych dla nich celów, motywacji do działania, analizy zasobów, tworzenia planu działania, podsumowania dotychczasowych doświadczeń.

Rozwijane kompetencje: m.in. analiza sytuacji i poszukiwanie rozwiązań, zdobywanie informacji z różnych źródeł, argumentowanie, podejmowanie decyzji, autoprezentacja, planowanie, motywacja do działania, kreatywność

 

Detektyw - zarządzanie czasem

Gra szkoleniowa rozwijająca umiejętność zarządzania zadaniami i priorytetami przy użyciu tzw. Matrycy Eisenhowera (ważne-pilne). Może być wykorzystana jako wprowadzenie do tematu planowania, ustalenia priorytetów zespołu, jako ćwiczenie integrujące zespół lub element Assessment/Development Centre. Fabuła gry jest wciągająca i pełna humoru (uczestnicy wcielają się w rolę detektywów, których celem jest rozwikłanie zagadki), co wpływa na zaangażowanie grupy.

Rozwijane kompetencje: m.in. planowanie, zarządzanie sobą w czasie, ustalanie priorytetów, praca w zespole, komunikacja, wywieranie wpływu

 

TIK TAK BUM

Gra składająca się z kart zawierających zestaw liter, nietypowej kostki oraz „tykającej bomby”. Uczestnicy losują karty z zestawem liter, na podstawie którego muszą podać wyraz zawierający te litery w określonym czasie. „Tykająca bomba” może być również wykorzystana w innych warsztatach np. jako energizer.

Rozwijane kompetencje: m.in.  spostrzegawczość, koncentracja, komunikacja, negocjacje, praca pod presją czasu, kreatywność, współpraca w grupie

 

Gra na emocjach

Gra w skojarzenia, zawiera karty z emocjami, pozwala na wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej klientów. Umożliwia określenie, nazwanie, rozpoznawanie i zarządzanie emocjami. Każdy rysunek może mieć wiele skojarzeń, co gwarantuje świetną zabawę.

Rozwijane kompetencje: m.in. kreatywność, komunikacja, poszukiwanie rozwiązań, argumentowanie

 

Mistakos, konstrukcja z krzeseł

Gra to ciekawy gadżet do wykorzystania w trakcie warsztatów, szkoleń jako narzędzie np. integracyjne czy pobudzające energię w grupie. Ponadto używana jako metafora w pracy coachingowej. Celem gry jest ułożenie fantazyjnej konstrukcji z kolorowych krzesełek.

Rozwijane kompetencje: m.in. współpraca w zespole, kreatywność

 

Kolory Metafory

Zestaw zawiera karty z obrazami i pytaniami coachingowymi pobudzającymi do twórczego myślenia. Narzędzie do wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej m.in. w obszarach z zakresu poznania siebie, określania własnych wartości, przekonań, rozwiązywania problemów, pobudzania do zmiany, formułowania celów czy integracji.

Rozwijane kompetencje: m.in. kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów, komunikacja, argumentowanie, praca w zespole, planowanie

   

Poker osobowościowy

Gra zawiera zestaw kart z pozytywnymi cechami osobowości. Uczestnicy przekazują sobie karty, udzielając również informacji zwrotnej. Narzędzie do wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej umożliwiające uczestnikom poznanie siebie, zdobycie informacji na temat tego, jak postrzegają mnie inni, zwiększenia pewności siebie, określenia swojej roli w zespole.

Rozwijane kompetencje: m.in. komunikacja, praca w zespole

 

Ćwiczenie „Licytacja marchewk”

Celem ćwiczenia jest zwiększenie świadomości uczestników odnośnie czynników motywujących ich do działania, a także podniesienie ich poziomu motywacji do zmian. Do wykorzystania w trakcie zajęć grupowych. Uczestnicy biorą udział w licytacji zaproponowanych przez nich motywatorów (rzeczy, które sprawiają, że „chce im się chcieć”). Prowadzący odnotowuje w tabeli informacje o nabywcach poszczególnych motywatorów, ilości ofert kupna i cenach sprzedaży. Po zakończeniu licytacji (brak motywatorów lub brak pieniędzy) ma miejsce dyskusja wokół zagadnień: Kto kupił jakie motywatory, ile kupił, ile za nie zapłacił? Dlaczego ktoś wydał wszystkie pieniądze na dany zakup? Czy uczestnicy kupili to, co chcieli? Czy kupowali te motywatory, które wcześniej wskazywali jako ich osobiste? Które motywatory cieszyły się największą/ najmniejszą popularnością (liczba składanych ofert).

Rozwijane kompetencje: m.in. świadomość własnych motywatorów, gotowość na zmiany, komunikacja, argumentowanie

Źródło: Scenariusz zajęć z grupą wychowawczą „Co zrobić, aby chciało się chcieć. Sposoby skutecznego motywowania do działania”, oprac. Ewa Frołow
http://www.lcre-lomza.webd.pl/pdf/Scenariusz_zajec_Ewa_Frolow.pdf

 

Ćwiczenie „Najważniejsze dla mnie wartości”

Ćwiczenie ma na celu określenie wartości istotnych w kontekście pracy. Uczestnicy, bazując na otrzymanej liście wartości, dokonują ich hierarchii według stopnia ważności. W kilku zdaniach opisują sytuację ze swojego doświadczenia zawodowego, w której wartości (ważne bądź nieważne) odegrały główną rolę.

Rozwijane kompetencje: m.in. dokonywanie samooceny, świadomość własnych wartości związanych z pracą, komunikacja, praca w zespole, umiejętność konstruowania wypowiedzi

Źródło: „Międzynarodowy zbiór metod z zakresu doradztwa zawodowego w ujęciu grupowym”; program Leonardo da Vinci, Czerwiec 2012

http://test 1

 

Ćwiczenie „Klucz do sukcesu jest ukryty w nas samych”

Ćwiczenie ma na celu określenie preferencji zawodowych i potencjału zawodowego. Uczestnicy na podstawie stworzonego plakatu przedstawiającego drzewo (obrazujące posiadane przez nich kwalifikacje, mocne strony, umiejętności) odnoszą się do czynności zawodowych zaproponowanych przez innych uczestników. Następnie wskazują, z którymi są w stanie się identyfikować.

Rozwijane kompetencje: m.in. dokonywanie samooceny, świadomość własnego potencjału zawodowego, komunikacja, praca w zespole, umiejętność konstruowania wypowiedzi, argumentowanie

Źródło: „Międzynarodowy zbiór metod z zakresu doradztwa zawodowego w ujęciu grupowym”; program Leonardo da Vinci, Czerwiec 2012

http://test 2

 

Ćwiczenie „100  (200  lub  300)  nowych  miejsc  pracy  i  pomysłów  na  działalność gospodarczą”

Celem ćwiczenia jest skłonienie uczestników do kreatywnego myślenia, poszukiwania alternatywnych możliwości rozwoju zawodowego (tworzenie  nowych  miejsc  pracy) i generowania pomysłów biznesowych. Uczestnicy pracują w kilkuosobowych grupach. Na początku indywidualnie wymyślają propozycje nowych miejsc pracy/działalności gospodarczej, po czym przekazują kartkę pozostałym osobom w grupie, które dopisują swoje pomysły (każdy uczestnik powinien otrzymać propozycje od wszystkich osób w grupie).

Rozwijane kompetencje: m.in. świadomość własnego potencjału zawodowego, kreatywność, komunikacja, praca w zespole, wzrost poziomu motywacji

Źródło: „Międzynarodowy zbiór metod z zakresu doradztwa zawodowego w ujęciu grupowym”; program Leonardo da Vinci, Czerwiec 2012

http://test 3

                                                                                                                                                                                        

Ćwiczenie „Rozumienie języka ofert pracy, opracowanie profilu”

Celem ćwiczenia jest nauka  poprawnej interpretacji  treści ogłoszeń  o  pracę, by uczestnicy potrafili oceniać swoje profile kompetencyjne w odniesieniu do wymagań pracodawców. Uczestnicy w małych grupach analizują kilka ofert pracy, otrzymanych od trenera, zwracając uwagę na opis firmy i formę zwracania się do potencjalnych kandydatów, komunikaty ukryte między wierszami, a także odróżnianie wymagań zasadniczych od „mile widzianych”. Każda z grup przedstawia wszystkim  wyniki swojej pracy i omawia, w jaki sposób zinterpretowała oferty. Ćwiczenie może być pomocne przy pisaniu listu motywacyjnego.

Rozwijane kompetencje: m.in. analiza danych, komunikacja, praca w zespole, autoprezentacja, konstruowanie wypowiedzi

Źródło: „Międzynarodowy zbiór metod z zakresu doradztwa zawodowego w ujęciu grupowym”; program Leonardo da Vinci, Czerwiec 2012

http://test 4

                                                                                                                                          

Zachęcamy do kreatywnego wykorzystania powyższych narzędzi poprzez dostosowanie materiałów w nich zawartych do potrzeb klientów.

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU.