#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
miniatura

Wakacje dodatkowo rozgrzeją rynek pracy

Od początku roku widać bardzo silny popyt na rynku pracy, ale i piętrzące się trudności. Bezrobocie jest na historycznie niskich poziomach, firmy stworzyły o 1/7 więcej ofert zatrudnienia niż przed rokiem. Jednocześnie liczba nieobsadzonych miejsc pracy przekroczyła granicę 150 tys.
Więcej
miniatura

Nasze kochane skrzyneczki – czyli jak CIS w Słupsku wspiera wykluczonych

Centrum Integracji Społecznej w Słupsku powstało z inicjatywy członków Stowarzyszenia Horyzont, pracujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Są to osoby najlepiej znające problemy i potrzeby  wykluczonych i bezrobotnych. Miasto Słupsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont oraz...
Więcej
miniatura

Dalszy spadek bezrobocia w maju

Kolejny raz obserwujemy spadek stopy bezrobocia ( 5,1% ), najniższej od początku powstania województwa pomorskiego.  Według wstępnych danych MRPiPS o sytuacji na rynku pracy w maju 2018 r. wynik ten plasuje Pomorskie na 4 miejscu w kraju, zaraz za województwem wielkopolskim (3,4%),...
Więcej
miniatura

Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej

W zglobalizowanym świecie wielokulturowość staje się wartością, która umożliwia czerpanie korzyści ze współdziałania pracowników pochodzących z odmiennych kulturowo środowisk. Świadomość istniejących różnic międzykulturowych, chęć ich zrozumienia, a w końcu docenienie...
Więcej
miniatura

Prognoza na zawody w powiecie lęborskim

Cykl dotyczący zapotrzebowania pomorskich pracodawców na pracowników w poszczególnych zawodach kończymy dziś podsumowaniem wyników badania Barometr zawodów na rok 2018 w powiecie lęborskim.
Więcej
miniatura

Kwietniowe dane o rynku pracy

Szacunki co do rekordowo niskiej stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego potwierdziły się! W kwietniu 2018 r. stopa bezrobocia w Pomorskiem wyniosła 5,3 % , i w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadła o 0,2 pkt. proc. Liczba bezrobotnych...
Więcej
miniatura

Smołdziński Las CISnie do pracy

Ideą przyświecającą działalności każdego Centrum Integracji Społecznej jest wspieranie uczestników w procesie reintegracji społecznej i zawodowej, pomoc w przywracaniu wiary w siebie i znalezieniu pracy. Dzięki temu osoby społecznie wykluczone mogą znowu być aktywne, pracować i...
Więcej
miniatura

Informacja o zatrudnianiu cudzoziemców - I kwartał 2018

Chcesz wiedzieć, ile zezwoleń na pracę sezonową wydano obcokrajowcom w województwie pomorskim w tym roku? W jakich powiatach było najwięcej oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom zza wschodniej granicy?
Więcej