#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
AKTUALNOŚCI

#

Pomorzanie bardziej aktywni, przedsiębiorczy, z lepszymi zarobkami

Wtorek, 16 października 2018 (09:14)
Sytuacja na pomorskim rynku pracy jest odbiciem dobrej kondycji lokalnej gospodarki i pozostaje w ścisłej relacji z procesami tam zachodzącymi. Dynamiczne zmiany na pomorskim rynku pracy rozpoczęły się pod koniec 2013 r., jednakże ich największa intensywność obserwowana jest w ostatnim okresie. Pomorskie staje się dobrym i coraz bardziej popularnym miejscem do życia, pracy, rozwoju i nauki.
Więcej
#

Dorosłe życie. Czas - Start

Piątek, 12 października 2018 (14:59)
Gdyby myśleć schematami - młody człowiek u progu dorosłości podąża jedną z dwóch ścieżek kariery: technikum lub liceum,  studia i pierwsza praca lub zawodówka, praktyki i pierwsza praca. Jednak czasem życie układa się inaczej i młody człowiek nie uczy się, nie szkoli i nie pracuje. Wbrew pozorom, ta trzecia opcja to sytuacja, w której często znajdują się młodzi ludzie – tzw. NEET-y (z angielskiego; Not in Education, Employment or Training).
Więcej
#

We wrześniu stopa na niezmienionym poziomie

Poniedziałek, 8 października 2018 (09:55)
W odniesieniu do sierpnia b.r., we wrześniu stopa bezrobocia w województwie pomorskim pozostała na niezmienionym poziomie i wyniosła 4,9% .
Więcej
#

To młodzi mają klucz do przyszłości

Piątek, 5 października 2018 (11:38)
II Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, które odbyło się w Gdańsku 3 października pod hasłem „Młodzi bierni zawodowo – nieodkryty potencjał rynku pracy” zgromadziło osoby zainteresowane aktywizacją, edukacją czy zatrudnianiem osób młodych, nieaktywnych zawodowo.
Więcej
#

Wysoki popyt na pracę w regionie

Wtorek, 2 października 2018 (09:58)
W ciągu ostatnich lat pomorska gospodarka dynamicznie się rozwija. Rosnące wynagrodzenia, historycznie niskie bezrobocie (stopa bezrobocia poniżej 5%), znaczna ilość ofert pracy na rynku (średnio każdego miesiąca około 10 tys. miejsc pracy jest zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy)
Więcej
#

Młodzi w Pomorskiem - aktywni czy bierni?

Czwartek, 27 września 2018 (10:14)
Województwo pomorskie, podobnie jak inne regiony Europy, staje przed problemem utraty potencjału ludzi młodych. Osoby w wieku 20-30 lat stanowią największą grupę w strukturze bezrobotnych i s pośród wszystkich grup wiekowych borykają się z największymi problemami ze znalezieniem zatrudnienia. Wśród młodych notuje się także dużą liczbę tzw. NEETs, którzy w ogóle nie są zainteresowani edukacją ani pracą. Gdy uwzględnimy tendencję do starzenia się społeczeństwa, niski przyrost naturalny oraz silne ruchy migracyjne, problem niewykorzystanego potencjału może mieć już w niedalekiej przyszłości bardzo poważne konsekwencje dla gospodarki oraz sytuacji społecznej w kraju i regionie.
Więcej
#

Potencjał drzemie w młodych

Czwartek, 27 września 2018 (09:51)
Jeszcze do niedawna obecni na rynku pracownicy zaspokajali potrzeby kadrowe pracodawców. Malejące bezrobocie oraz trend demograficzny związany ze starzeniem się społeczeństwa spowodowały jednak, że pomorscy przedsiębiorcy borykają się z brakiem osób do pracy. Konieczne zatem stały się działania zmierzające do aktywizacji osób biernych zawodowo.
Więcej
#

Praca dla Pomorzan już za półmetkiem

Wtorek, 25 września 2018 (10:15)
W  województwie pomorskim trwa realizacja programu „Praca dla Pomorzan”. W jego wykonanie włączyły się wszystkie powiaty, co jest wyjątkowe w skali kraju i świadczy o wspólnej odpowiedzialności za region i jego rozwój.  Już 850 mieszkańców Pomorskiego skorzystało ze wsparcia, a do końca roku przewidywany jest udział jeszcze 350 osób.
Więcej