#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Redakcja serwisu

Kontakt:

Telefon: 58 326 48 92
E-mail: porp@wup.gdansk.pl

Członkowie redakcji:
1. Dagmara Maciejewska
2. Elżbieta Burda
3. Barbara Kuklińska
4. Katarzyna Falkowska
5. Piotr Lademann
6. Marcin Średziński