Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Zapotrzebowanie na zawody w powiecie wejherowskim

Dodano: poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Zapotrzebowanie na zawody w powiecie wejherowskim

W porównaniu do roku 2016 na wejherowskim rynku pracy zaszły znaczące zmiany w prognozowanym zapotrzebowaniu na poszczególne zawody – taki wniosek można wysnuć z badania Barometr zawodów na rok 2018 przeprowadzonego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie w październiku ub.r.

Największe zmiany między prognozą na rok 2017 a prognozą na rok 2018 dotyczą zawodów deficytowych (zbyt mało odpowiednich kandydatów w stosunku do potrzeb pracodawców), których udział w ogólnej liczbie badanych zawodów wzrósł aż o 14,3 p.p. (z poziomu 11,9% do 26,2%). Udział dwóch pozostałych kategorii zawodów zmalał: zrównoważonych o 8,4 p.p. (z 76,1% do 67,7%), a nadwyżkowych (czyli takich, w których jest zbyt wielu kandydatów w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy) o 5,8 p.p. (z 11,9% do 6,1%). 

Rybacy szczególnie potrzebni

W aktualnej edycji badania Barometr zawodów w powiecie wejherowskim zdiagnozowano 43 zawody deficytowe. Na szczególną uwagę zasługują rybacy zakwalifikowani do tej grupy  jedynie w tym powiecie. Przyczyna deficytu tkwi w sezonowości zatrudnienia, ponadto praca jest ciężka, a jej czas nielimitowany.

Specjaliści ds. rynku nieruchomości w deficycie znaleźli się jeszcze tylko w dwóch powiatach województwa pomorskiego. W powiecie wejherowskim przypisani zostali do tej kategorii ze względu na brak kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach, nienormowany czas pracy oraz prowizyjny system wynagrodzeń. Ponadto, ze względu na powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych, przewiduje się wzrost zapotrzebowania na pracowników wykonujących ten zawód.

Ogrodnicy i  sadownicy znaleźli się w deficycie w  4 powiatach województwa pomorskiego. W powiecie wejherowskim przyczyną są warunki pracy, która jest sezonowa, ciężka i nisko płatna, a jej czas często nielimitowany.

Powiat wejherowski jest też jednym z pięciu w województwie, w którym na rok 2018 przewidywany jest deficyt w zawodzie nauczyciele szkół specjalnych (brak dodatkowych kwalifikacji kandydatów, konieczność uzupełnienia kwalifikacji na studiach podyplomowych).

Zawsze w deficycie

Wśród zawodów deficytowych 7 z nich zostało zakwalifikowanych do tej kategorii w każdej z trzech dotychczasowych edycji badania. Jednym z tych zawodów są, jak już wspomniano, nauczyciele szkół specjalnych. Drugim zawodem związanym z edukacją, należącym do deficytu, są nauczyciele przedmiotów zawodowych (brak kandydatów spełniających wymagania pracodawców – tj. posiadanie dodatkowych kwalifikacji).

Trzy kolejne zawody deficytowe związane są z budownictwem: kierownicy budowy (brak uprawnień i doświadczenia u kandydatów, praca w delegacji), monterzy okien i szklarze (ciężka praca fizyczna, niskie wynagrodzenia, problemy z dojazdem, brak doświadczenia i kwalifikacji u kandydatów) oraz dekarze i blacharze budowlani (przyczyny deficytu takie same jak u monterów okien i szklarzy).

Pozostałe dwa zawody zawsze kwalifikowane w powiecie wejherowskim do deficytu to: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych (praca w delegacji w kraju i za granicą, nienormowany czas pracy, duża odpowiedzialność finansowa, niskie zarobki, kosztowne i długie kursy doszkalające, wymagane dodatkowe uprawnienia specjalistyczne, brak doświadczenia u kandydatów) i opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej (wyjazdy za granicę osób wykonujących ten zawód, zbyt wysokie wymagania pracodawców, ciężka i odpowiedzialna praca, wymagana duża dyspozycyjność, bardzo niskie zarobki). W tym ostatnim zawodzie na rok 2018 prognozowany jest wzrost zapotrzebowania w związku ze starzeniem się społeczeństwa i powstawaniem licznych obiektów świadczących usługi opiekuńcze.

Nadwyżka jedynie w powiecie wejherowskim

Wśród 10 zawodów nadwyżkowych 3 zasługują na szczególną uwagę. Są to zawody, które jedynie w powiecie wejherowskim zostały zakwalifikowane do nadwyżki. W pozostałych powiatach województwa pomorskiego profesje te uznano za zrównoważone lub deficytowe.

Inżynierowie chemicy i chemicy w nadwyżce znaleźli się w związku ze zbyt dużą liczbą osób wykonujących zawód w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy. Wśród kierowników sprzedaży występuje duża rotacja kadry i rejestruje się wiele osób wykonujących ten zawód, natomiast w przypadku socjologów i specjalistów ds. badań społeczno-ekonomicznych decyduje brak zapotrzebowania na osoby o tym wykształceniu.

"Barometr zawodów" jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2018 roku. Sytuacja w niektórych zawodach może ulec zmianie w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Wyniki badania z poszczególnych powiatów województwa pomorskiego:
Powiat sztumski
Powiat człuchowski
m.Gdynia i m.Sopot
Powiat kwidzyński

Powiat chojnicki
Powiat malborski
Powiat starogardzki
Powiat kościerski
Powiat kartuski
Powiat bytowski
Powiat pucki
Powiat tczewski
Powiat gdański i m. Gdańsk
Powiat nowodworski
 

Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym raportem Barometr zawodów 2018 podsumowującym badanie w województwie pomorskim.