Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców nie słabnie

Dodano: środa, 21 listopada 2018

Zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców nie słabnie

Zwiększanie atrakcyjności miejsc pracy i wynagrodzeń jest niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby kadrowe pomorskich pracodawców. W III kwartale 2018 r. pracodawcy nadal wykazują duże zainteresowanie przyjmowaniem pracowników spoza regionu, w tym cudzoziemców.

W tym roku pracodawcy złożyli do urzędów pracy średnio co miesiąc 11 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom zza wschodniej granicy, głównie z Ukrainy.

W styczniu wpisano do ewidencji najmniej oświadczeń, zaledwie 5,3 tys. W kolejnych miesiącach liczba oświadczeń znacząco wzrosła i wahała się w przedziale od 10,8 tys. (we wrześniu) do 12,7 tys. (w kwietniu).

Jeśli chodzi o zezwolenia na pracę sezonową - do czerwca 2018 r. zarysowywała się tendencja wzrostowa zainteresowania pracodawców zatrudnianiem obcokrajowców do prac sezonowych. Natomiast od lipca obserwowano wyraźny spadek zatrudniania na podstawie zezwoleń.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją na temat zatrudniania cudzoziemców w okresie od stycznia do września 2018 roku w województwie pomorskim.

Informację nt. zatrudniania cudzoziemców w I półroczu 2018 zawarliśmy tutaj.