Skip to main content
Strona główna
Strona główna

W Pomorskiem stopa bezrobocia bez zmian

Dodano: czwartek, 26 września 2019

W Pomorskiem stopa bezrobocia bez zmian

To kolejny miesiąc z rekordowo niskim wskaźnikiem bezrobocia.
W Pomorskiem, od czerwca bieżącego roku stopa bezrobocia utrzymuje się niezmiennie na poziomie 4,4%. To czwarta co do wielkości, najniższa stopa bezrobocia w kraju, zaraz po województwie wielkopolskim (2,8%), śląskim (3,7%) i małopolskim (4,2%).

W stosunku do lipca 2019 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła tylko o 39 osób  i wyniosła  41 147 osób. Od początku roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały 55 tys. bezrobotnych. Spośród wyrejestrowanych 60 tys., blisko połowę (49%) stanowiły osoby, które podjęły zatrudnienie.

Pomorscy pracodawcy nadal szukają do pracy kandydatów zza wschodniej granicy. W sierpniu 2019 r. powiatowe urzędy pracy wpisały do ewidencji 10 174 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. W porównaniu do lipca 2019 r. to spadek o 15,9%, tj. o 1 925 oświadczeń.

W regionie dostępna jest relatywnie duża liczba ofert pracy. W sierpniu 2019 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 7 856 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Jednak to o 444 miejsca (tj. o 5,3%) mniej niż w miesiącu poprzednim. Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej przypadło 0,8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tym samym okresie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją miesieczną o rynku pracy w województwie pomorskim, sierpień 2019.pdf

 

Oprac.: Barbara Zabłocka - Zespół redakcyjny PORP oraz Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP Gdańsk