Skip to main content
Strona główna
Strona główna

W marcu wzrost oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

Dodano: środa, 2 maja 2018

W marcu wzrost oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców W marcu 2018 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano 12,0 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Najwięcej oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy – 89,4 %. W marcu b.r. wydano również 44 zezwolenia na pracę sezonową, w tym 42 zezwolenia dotyczyły obywateli Ukrainy a 2  - Białorusi.

Według stanu na 31 marca 2018 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego spadła o 2,0 tys. osób i wynosiła 50,5 tys. osób. 60,7 % ogółu bezrobotnych ujętych w rejestrach powiatowych urzędów pracy stanowią kobiety. Spadek liczby bezrobotnych w marcu b.r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego odnotowano w dziewiętnastu powiatach województwa. Największy spadek wystąpił w powiecie malborskim o 7,6 %, w Słupsku o 7,5 % i w powiecie kościerskim o 7,0 %.

Stopa bezrobocia w Pomorskiem w marcu 2018 r. wyniosła 5,5 % i, w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadła o 0,2 pkt. proc.

W porównaniu do lutego 2018 r. odnotowano wzrost o 11,8% wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego - zgłoszono 10,2 tys. ofert pracy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji miesięcznej o rynku pracy – województwo pomorskie, marzec 2018 r.