Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Przyrost deficytu w powiecie starogardzkim – wyniki badania Barometr zawodów na rok 2018

Dodano: poniedziałek, 22 stycznia 2018

 Przyrost deficytu w powiecie starogardzkim – wyniki badania Barometr zawodów na rok 2018 W ramach badania Barometr zawodów w powiecie starogardzkim zaobserwowano znaczące zmiany w udziałach poszczególnych grup zawodów. W badaniu przeprowadzonym w październiku 2017 r. (prognoza na rok 2018) w porównaniu do roku poprzedniego (prognoza na rok 2017) nastąpił znaczący wzrost udziału zawodów deficytowych (czyli takich, w których przewiduje się problemy ze zrekrutowaniem pracowników) z 44,9% do 56,7% czyli aż o 11,8 p.p.

W prognozie na 2018 r. do nadwyżki (zawody, w których będzie zbyt wielu kandydatów do pracy w stosunku do zapotrzebowania pracodawców) zaliczono tylko dwa zawody, co daje 1,2% wszystkich ocenianych zawodów i w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 6,5 p.p. (z poziomu 7,7%). Nastąpiło również zmniejszenie udziału zawodów zrównoważonych z 47,4% do 42,1% (o 5,3 p.p.).Najwięcej deficytów w województwie

W prognozie na 2018 rok w powiecie starogardzkim w deficycie znalazły się aż 93 zawody i jest to największa liczba wśród wszystkich powiatów województwa pomorskiego. Najbardziej charakterystyczne są te zawody, które we wszystkich trzech dotychczasowych edycjach badania w powiecie starogardzkim znalazły się w deficycie, a w skali województwa są w równowadze.   

W tej grupie warto wyróżnić trzy zawody. Kierownicy ds. produkcji w prognozie na rok 2018 w deficycie znaleźli się jeszcze tylko w jednym powiecie województwa pomorskiego. Przyczyną są niskie wynagrodzenia oraz  wyjazdy do pracy do Trójmiasta. Ponadto,  kandydatom często brakuje umiejętności zarządzania i kierowania zespołem.

Brak osób z wykształceniem kierunkowym jest przyczyną deficytu wśród inżynierów mechaników w powiecie starogardzkim (przewidywane jest też zwiększenie zapotrzebowania na pracowników w tym zawodzie w roku 2018). W skali całego województwa pomorskiego jeszcze tylko w dwóch powiatach zawód ten znalazł się w deficycie.

Również technicy mechanicy zaliczeni zostali do deficytu (zdiagnozowano go jeszcze w trzech powiatach naszego województwa) i podobnie jak w przypadku inżynierów przyczyną tego stanu rzeczy jest brak osób z wykształceniem kierunkowym.

Z nadwyżki do deficytu

Aż 15 zawodów, które w badaniu znalazło się w deficycie, w poprzednich latach kwalifikowanych było do nadwyżki.

Szczególnie ciekawie  prezentują się w tym zestawieniu ekonomiści, którzy w poprzednich dwóch edycjach badania uznani zostali za zawód nadwyżkowy,  w prognozie na 2018 r.  znaleźli się w nadwyżce w 18 powiatach województwa pomorskiego, a jedyny deficyt zdiagnozowano w powiecie starogardzkim. Przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że osoby z wykształceniem kierunkowym pracują na innych stanowiskach.

Pracownicy poczty w prognozie na rok 2016 znaleźli się w powiecie starogardzkim w nadwyżce, natomiast w prognozie na rok 2018 w deficycie (jedyny taki przypadek w województwie pomorskim), którego przyczyną jest ciężka i stresująca praca, niskie wynagrodzenia i wymagana wielostanowiskowość. Ponadto, przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na osoby wykonujące ten zawód ze względu na zwiększony zakres usług pocztowych.

Pracownicy administracyjni i biurowi oraz specjaliści administracji publicznej w prognozie na rok 2016 znaleźli się w nadwyżce, natomiast w tegorocznym badaniu w deficycie (oprócz powiatu starogardzkiego deficyt określono jeszcze tylko w dwóch powiatach województwa pomorskiego). Przyczyną tego są przede wszystkim niskie płace.

Tylko dwie nadwyżki w powiecie starogardzkim

Do zawodów nadwyżkowych zakwalifikowano jedynie dwa zawody. Obuwnicy w nadwyżce znaleźli się we wszystkich trzech dotychczasowych edycjach badania, a w prognozie na 2018 rok w skali województwa znaleźli się w równowadze. Przyczyną tegorocznej nadwyżki w powiecie starogardzkim jest brak zapotrzebowania na osoby wykonujące ten zawód, a zarejestrowani to osoby, które dawno nie pracowały w zawodzie, najczęściej byli pracownicy zlikwidowanych zakładów pracy. Ponadto, w kolejnym roku przewidywany jest spadek zapotrzebowania na obuwników w związku ze zmniejszeniem produkcji i likwidacją zakładów pracy.

Drugi zawód zdiagnozowany jako nadwyżkowy to filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy – na osoby z takim wykształceniem nie ma zapotrzebowania na rynku pracy.


"Barometr zawodów" jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2018 r. Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od  uwarunkowań rynkowych.