Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Prognozowanie zatrudnienia

Dodano: środa, 14 września 2016

 

System prognozowania zatrudnienia

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym opracował narzędzie prognostyczne, które jest systemem informatycznym umożliwiającym wizualizację wyników prognoz zatrudnienia. Narzędzie to umożliwia wygenerowanie prognozy zatrudnienia dla zadanego okresu, grupy zawodów, sektora gospodarki i województwa. Pozwala również na prowadzenie analiz scenariuszowych

(www.prognozowaniezatrudnienia.pl).