Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Najnowsze wyniki badań pomorskiego rynku pracy w zakresie migracji, kompetencji i bierności zawodowej!

Dodano: środa, 21 lutego 2018

Najnowsze wyniki badań pomorskiego rynku pracy w zakresie migracji, kompetencji i bierności zawodowej!

Co przyciąga obywateli Ukrainy na Pomorze?

Jakie są potrzeby kompetencyjne pomorskich pracodawców?

Jak skutecznie zaktywizować osoby  bierne zawodowo?

Zrobiliśmy badania, dzięki którym znamy odpowiedzi nie tylko na te pytania!

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowsze raporty z pogłębionych badań, które Samorząd Województwa Pomorskiego zrealizował w roku 2017 z myślą o dostarczeniu wiedzy, która pomoże lepiej zrozumieć aktualne zjawiska na rynku pracy i skutki, które będą one wywoływały w  bliższej i dalszej przyszłości.

Wyniki zrealizowanych badań zostały przeanalizowane i opisane w raportach eksperckich:

1. Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy.

2. Niewykorzystane zasoby pracy w województwie pomorskim.

3. Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje pracowników w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego.

Raporty z badań terenowych – ilościowe i jakościowe:

4. Raport analityczny z badania ilościowego dotyczący trzech ww. obszarów tematycznych.

5. Raport z badania jakościowego w obszarze niewykorzystanych zasobów pracy w województwie pomorskim.

Zapraszamy do lektury!