Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Lipiec z bezrobociem na poziomie 5,9%

Dodano: poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Lipiec z bezrobociem na poziomie 5,9%

Spadła liczba bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2017 r. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 1,4% (tj. o 0,8 tys. osób). Według szacunków stopa bezrobocia w lipcu br. wyniosła 5,9%, czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej.
W porównaniu do lipca 2016 r. zmniejszyła się o 1,5 pkt. proc.


Tak niskiego bezrobocia w lipcu nie było od czasu powstania województwa pomorskiego!

Pomorscy przedsiębiorcy pozytywnie oceniają stan gospodarki w regionie

W lipcu 2017 r. przedsiębiorstwa mające siedzibę w województwie pomorskim pozytywnie oceniły ogólny klimat koniunktury gospodarczej w regionie (ocena pozytywna dotyczyła wszystkich rodzajów działalności gospodarczej badanych przez GUS). Najlepiej sytuację widzą przedstawiciele firm prowadzących działalność z sekcji informacja i komunikacja 1

 

Problemem koszty zatrudnienia i brak wykwalikowanych pracowników

Na trudności związane z kosztami zatrudnienia skarżą się przede wszystkim przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego, usług oraz budownictwa, choć znaczenie tej bariery w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku spadło. Jednostki handlu hurtowego jako najbardziej uciążliwą barierę wskazują konkurencję na rynku, odczuwają ją również podmioty handlu detalicznego i budownictwa.

W porównaniu z lipcem 2016 r. znacząco wzrosła uciążliwość problemów związanych z niedoborem pracowników. Najbardziej odczuwana jest ona przez jednostki handlu detalicznego. W mniejszym stopniu wzrost tej bariery zgłaszano w handlu hurtowym, brak wykwalifikowanych pracowników odczuwany jest również w budownictwie.

 

  

Zapraszamy do zapoznania się z podstawową informacją o rynku pracy w województwie pomorskim w lipcu 2017 r.

opracowaną na podstawie wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy województwa, sygnalnej informacji MRPiPS o sytuacji na krajowym rynku pracy oraz badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.1 Opracowanie sygnalne „Koniunktura gospodarcza” GUS, Warszawa 31.07.2017