Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Kolejna edycja badania Barometr zawodów na 2018 już w trakcie!

Dodano: piątek, 22 września 2017

Kolejna edycja badania Barometr zawodów na 2018 już w trakcie!

Ruszyła trzecia edycja badania Barometr zawodów, na podstawie którego prognozowane jest zapotrzebowanie na zawody w województwie pomorskim w 2018 r. Dynamiczne zmiany, które można zaobserwować na regionalnym i lokalnych rynkach pracy naszego województwa mogą spowodować, że znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy w poszczególnych zawodach nie będzie łatwe. Jednocześnie, w niektórych zawodach ilość chętnych do podjęcia zatrudnienia może przewyższać liczbę wolnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach.

Badanie o charakterze eksperckim, koordynowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, prowadzone jest we wszystkich powiatowych urzędach pracy w regionie. Tegoroczny cykl eksperci zaczęli od spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim i zakwalifikowania profesji występujących na tamtejszym  rynku pracy do jednej z trzech kategorii: zawodów deficytowych, zrównoważonych bądź nadwyżkowych.

Wyniki badania wskazują na wyraźny wzrost równowagi na nowodworskim rynku pracy. Prognozuje się, że w 2018 r. ponad 3/4 badanych zawodów w tym powiecie znajdzie się w kategorii  zrównoważonych (130 zawodów), co oznacza, że popyt na nie będzie zbliżony do podaży. W porównaniu do danych z roku poprzedniego, grupa zawodów zrównoważonych powiększyła się o 78. Szacuje się, że liczba zawodów pozostających w równowadze powiększy się głównie o te, które rok wcześniej określono jako deficytowe oraz w nieco mniejszym stopniu -  nadwyżkowe.W powiecie nowodworskim od dwóch lat utrzymuje się tendencja spadkowa zawodów nadwyżkowych, tzn. takich, w przypadku których obserwuje się niewielkie zapotrzebowanie na pracowników. Barometr zawodów na 2018 r. wskazuje 6 zawodów nadwyżkowych, tj. o 10 mniej niż rok wcześniej i o 23 mniej niż w prognozie na 2016 r. Udział zawodów nadwyżkowych na nowodworskim rynku pracy, wśród których znaleźli się m.in. specjaliści technologii żywności i żywienia,  ekonomiści,  specjaliści administracji publicznej w przyszłym roku  szacuje się jedynie na poziomie 3,6%.

W tegorocznym badaniu odnotowano także znaczący spadek zawodów deficytowych, czyli takich, na które w 2018 r. będzie wysokie zapotrzebowanie i może wystąpić niedobór pracowników. Prognozowana liczba zawodów deficytowych w powiecie nowodworskim w roku 2018 wyniesie 33, co oznacza, że zmniejszy się o 21 w porównaniu do ubiegłego roku. Jako zawody z dużym deficytem zostali wskazani fizjoterapeuci i masażyści, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz sprzedawcy i kasjerzy. Dwie pierwsze grupy zawodów były określane jako deficytowe również w prognozach na lata 2016 i 2017, natomiast  ostatnia grupa w prognozie sprzed dwóch lat (tj. na rok 2016) zakwalifikowana była jako nadwyżkowa.


„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2018 roku.  Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych.