Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Jesienne dane o rynku pracy

Dodano: piątek, 26 października 2018

Jesienne dane o rynku pracy

We wrześniu tego roku stopa bezrobocia w Pomorskiem wyniosła 4,8 %, i w stosunku do poprzedniego miesiąca, była wyższa o 0,1 pkt. proc.

Według stanu na 31 września b.r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa zwiększyła się o 0,2%  i wyniosła 44,3 tys. osób. Rozpatrując sytuację w poszczególnych powiatach, największy wzrost liczby bezrobotnych nastąpił w powiecie puckim o 13,1% i nowodworskim o 12,9%, natomiast największy spadek zanotowano w Sopocie (4,8%).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 r.  wyniosło prawie 340 tys. osób i było wyższe o 6,2% od notowanego we wrześniu 2017 r. Z kolei, w odniesieniu do sierpnia b.r., w nastąpił nieznaczny spadek tego wskaźnika, tj.  o 0,2%.

W porównaniu do sierpnia bieżącego roku, pracodawcy zgłosili do pomorskich urzędów pracy  mniej (o 15,4%) wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji miesięcznej o rynku pracy – województwo pomorskie, wrzesień 2018 r.