Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Branża związana z ICT, elektroniką i elektrotechniką – badanie lokalnego rynku w powiecie chojnickim

Branża związana z ICT, elektroniką i elektrotechniką – badanie lokalnego rynku w powiecie chojnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach od kilku lat diagnozuje sytuację pracodawców na lokalnym rynku pracy. Szczegółowa analiza rynku pracy ma na celu zbadanie podmiotów gospodarczych, ich stanu i kondycji, a także potrzeb i trendów rozwojowych. W okresie październik – grudzień 2018 r. zespół pośredników urzędu pracy zdiagnozował 45 przedsiębiorców z branży ICT, elektronika i elektrotechnika (sekcja J i S), poprzez wywiad standaryzowany – badanie ankietowe. Podczas spotkań głównym zadaniem było pozyskanie informacji niezbędnych do uzupełnienia kwestionariusza ankiety, jak i przekazanie informacji na temat możliwości współpracy pracodawców z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach aktualnych programów i usług rynku pracy.

Efektem przeprowadzonych wizyt jest opracowanie raportu:

„Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie chojnickim w 2018 roku – Zawody ICT, elektronika i elektrotechnika”, Zeszyt 1/2019.       

 

 

Z powyższego raportu wynika, iż:

  • przyszli absolwenci badanych kierunków zainteresowani są podjęciem pracy (najchętniej na terenie powiatu chojnickiego) lub założeniem własnej działalności gospodarczej;
  • pracodawcy pozytywnie oceniają poziom kształcenia absolwentów szkół kształcących w omawianych zawodach;
  • pracodawcy poszukujący pracowników wśród kandydatów najczęściej szukają następujących cech: doświadczenie zawodowe, chęć do pracy, dyspozycyjność, kwalifikacje zawodowe oraz prawo jazdy;
  • odnotowuje się zwiększenie zatrudnienia wśród pracodawców zatrudniających w zawodach ICT, elektronika i elektrotechnika bądź utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia;
  • prawie wszyscy pracodawcy (96%) zadeklarowali chęć współpracy z powiatowym urzędem pracy, między innymi w zakresie: pośrednictwa pracy, subsydiowanego zatrudnienia, utrzymywania kontaktu z doradcą klienta oraz szkoleń.

 


Wszystkie opracowane raporty dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu  Pracy w Chojnicach:

http://chojnice.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy-urzedu/analizy-lokalnego-rynku-pracy