Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Wzrost stopy bezrobocia w grudniu

Dodano: czwartek, 10 stycznia 2019

Wzrost stopy bezrobocia w grudniu

Jak wynika ze wstępnych danych stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2018 roku w województwie pomorskim wyniosła 5,1 procent.

Na koniec poprzedniego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Pomorskiem wyniosła 47,6 tys. osób.Oznacza to, że w porównaniu do listopada 2018 liczba bezrobotnych wzrosła o 5,1 procent (tj. o 2,3 tys. osób). Wzrost liczby bezrobotnych w grudniu zeszłego roku odnotowano we wszystkich województwach kraju.

W grudniu 2018 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 6,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do listopada ubiegłego roku oznacza to spadek o 12 procent (tj. o 0,9 tys. ofert pracy).

Na odczuwalny wzrost stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych pod koniec minionego roku wpływ miało między innymi zakończenie prac sezonowych, ale może to być również sygnał początku pogorszenia sytuacji na pomorskim rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z  Podstawową informacją o rynku pracy w województwie pomorskim - dane szacunkowe wg stanu na 31 grudnia 2018.pdf