Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Wysokie ambicje zawodowe kobiet

Dodano: poniedziałek, 3 lipca 2017

Wysokie ambicje zawodowe kobiet

Statystycznie kobiety w Polsce są lepiej wykształcone od mężczyzn. Mogą również pochwalić się wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. Pomimo pozytywnych sygnałów wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia w kwestii równej pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Pracodawcy mogą skorzystać na różnorodności, ponieważ firmom przywiązującym wagę do tej kwestii, łatwiej jest pozyskać oraz zatrzymać wykwalifikowanych specjalistów.

Z badania Hays Poland wynika, że otoczenie zawodowe nie ułatwia awansu i rozwoju kobietom. Wielu pracodawców powiela stereotyp o ich mniejszej dyspozycyjności i skuteczności w biznesie. Wpływa to negatywnie na pewność siebie kobiet i sprawia, że rzadziej aplikują na wysokie stanowiska, które naturalnie wiążą się z podejmowaniem ryzyka. Z drugiej strony, kobiety mają o sobie niższe mniemanie niż ich koledzy, mniej chętnie podejmują wyzwania, a ponadto wiele z nich ma skłonność do umniejszania własnych kompetencji i zasług. Przekonanie o nierównych szansach wynika także z doświadczeń aktywnych zawodowo Polek. Zdecydowana większość kobiet napotyka w karierze zawodowej na trudności w pogodzeniu życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi. Wszystko to sprawia, że sytuacja na rynku pracy nie zmienia się, mimo trwającej od dłuższego czasu dyskusji na temat równości. Tymczasem brak wsparcia dla kobiet może odbijać się negatywnie na firmach i powodować odejście wartościowych pracowników.


Tylko 44% kobiet i aż 78% mężczyzn zgadza się z twierdzeniem, że pracownicy o podobnych kwalifikacjach mają równe szanse na awans, niezależnie od płci. Podobnie wygląda poczucie sprawiedliwego wynagrodzenia, ponieważ jedynie 42% kobiet zgadza się ze stwierdzeniem, że pracownicy o podobnych kwalifikacjach są wynagradzani sprawiedliwie, bez względu na płeć. Różnica w postrzeganiu równości jest znacząca, a brak wiary w jednakowe szanse może wyjaśniać niższe aspiracje kobiet.

Nierówność i poczucie niesprawiedliwości potęgowane są dodatkowo przez przeszkody wynikające z płci. Aż 43% kobiet – w porównaniu z 9% mężczyzn – wskazuje, że doświadczyło ich na swojej drodze zawodowej. Oprócz nierównego traktowania w zakresie wynagrodzenia i uznania zasług, uczestniczki badania wskazały, że firmy obawiają się zatrudniać rodziców oraz pozwalają sobie na przejawy dyskryminacji ze względu na płeć lub fakt posiadania dzieci i związaną z tym mniejszą dyspozycyjność.
Kobiety podkreślają trudności z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim oraz pogodzeniem pracy z życiem prywatnym. Wskazują na niechęć zarządu i przełożonych wobec kobiet na stanowiskach kierowniczych, brak zaufania oraz kierowanie się stereotypami w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu lub awansie. Kobiety mówią również, że w firmach istnieją „szklane sufity” i stanowiska, powyżej których nie zasiadają kobiety. Wskazują także na bariery związane z ograniczoną możliwością uczestniczenia w spotkaniach poza godzinami pracy oraz wyjazdach służbowych.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportu!