Skip to main content
Strona główna
Strona główna

W powiecie starogardzkim brakuje wielu specjalistów

Dodano: wtorek, 27 sierpnia 2019

W powiecie starogardzkim brakuje wielu specjalistów

Cykl, dotyczący zapotrzebowania pomorskich pracodawców na pracowników w poszczególnych zawodach, kończymy podsumowaniem wyników badania Barometr zawodów na rok 2019 w powiecie starogardzkim.

Według badania w powiecie starogardzkim aż 110 zawodów znalazło się w grupie zawodów deficytowych. Na tle innych powiatów województwa pomorskiego to największa liczba zawodów deficytowych. Ich udział wzrósł z 57,1% do 67,9%,  co oznacza 17 zawodów deficytowych więcej niż w roku poprzednim. Żaden zawód nie został zakwalifikowany do nadwyżki.

Wykres struktury zawodów powiat starogardzki

Powiat starogardzki może się pochwalić dużym potencjałem gospodarczym oraz wysokim odsetkiem ludzi młodych i wykształconych, którzy mogą stać się siłą wpływającą na rozwój powiatu.

Starogard Gdański, uważany za stolicę Kociewia, to jeden z ważniejszych ośrodków miejskich i przemysłowych na Pomorzu. Do kluczowych branż w regionie, według Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim należą:

  • branża farmaceutyczna (Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.)
  • branża drzewna (Fabryka Mebli Okrętowych „Famos”)
  • branża budowlana,
  • branża metalowa,
  • branża chemiczna (Destylarnia Sobieski S.A.)
  • branża spożywcza,
  • branża odzieżowa,
  • branża szklarska.

Obok dużych, rozpoznawalnych zakładów, na terenie powiatu funkcjonuje wiele małych i średnich przedsiębiorstw, których potencjał nadaje się do wykorzystania przy realizacji nowych inwestycji.

 

Trudności w branży budowlanej i transportowej

Starogard Gdański słynie z prężnie działających Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., w których nieustannie rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Powiat starogardzki, jako jedyny w województwie, prognozuje duży deficyt pracowników w zawodzie farmaceuci. Powodem deficytu jest brak osób z odpowiednim wykształceniem i uprawnieniami.

Duże zapotrzebowanie występuje również na zawody z branży budowlanej: kierowników budowy, monterów instalacji budowlanych, cieśli i stolarzy budowlanych, pracowników ds. budownictwa drogowego, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie, robotników budowlanych, techników i inżynierów budownictwa. Główne powody braku pracowników w tych zawodach to niewystarczające kwalifikacje, brak niezbędnych uprawnień i doświadczenia, niechęć do ciężkiej pracy, a często także propozycje pracy w szarej strefie.

Brak osób z kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym jest przyczyną deficytu wśród mechaników maszyn i urządzeń w powiecie starogardzkim. W województwie zawód ten znalazł się w deficycie w ośmiu powiatach. Podobnie sytuacja kształtuje się dla zawodu monterzy maszyn i urządzeń, gdzie również brakuje osób z odpowiednimi kwalifikacjami, praca jest zmianowa, często w trudnych warunkach, płace niskie, umowy agencyjne.

Duże zapotrzebowanie na pracowników z branży mechanicznej dotyczy techników mechaników i inżynierów mechaników. Brak chętnych do pracy w tych zawodach wynika głównie z braku doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji. Oprócz powiatu starogardzkiego, w skali całego województwa zawód inżynierowie mechanicy znalazł się w deficycie tylko w powiecie lęborskim.

 

Nauczyciele poszukiwani

W roku bieżącym aż 24 zawody znajdujące się w 2018 roku w równowadze, przeszły do deficytu. Na szczególną uwagę zasługują tu następujące zawody: nauczyciele przedszkoli, szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, nauczania początkowego, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych.

Powiat starogardzki dysponuje dużą ilością szkół (około 200), w których odnotowuje się zapotrzebowanie na nauczycieli. Główną przyczyną deficytu jest brak osób chętnych do pracy, która określana jest jako stresująca, odbywa się w wymiarze niepełnego zatrudnienia, wynagrodzenia są niskie. Braki kadrowe mają również związek z przechodzeniem na emeryturę części wykwalifikowanego i doświadczonego personelu.

Wśród zawodów, które znalazły się w deficycie w powiecie starogardzkim i powiatach sąsiadujących są również pracownicy socjalni (łącznie w 12 powiatach województwa). Główną przyczyną deficytu są warunki pracy, która jest ciężka, odpowiedzialna, niebezpieczna, a wynagrodzenia niskie. Kandydatom brakuje także odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji.

Kolejnym zawodem, który w powiecie starogardzkim określony został jako deficytowy są psycholodzy i psychoterapeuci. W profesji tej brakuje osób z odpowiednimi kwalifikacjami, wykształceniem i doświadczeniem. Ponadto, kształcenie w zawodzie jest dość drogie, a wynagrodzenia niskie.

Powiat starogardzki charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym przyrodniczo terenem. Oprócz licznie występujących jezior i rzek, duży obszar stanowią lasy, które zajmują obecnie 20 tys. ha powierzchni regionu. Niestety, chętnych do pracy w zawodach związanych z leśnictwem brakuje. Powiat jest jednym z czterech w województwie pomorskim, gdzie zgłasza się zapotrzebowanie na zawód robotnicy leśni. Deficyt spowodowany jest brakiem osób z odpowiednimi uprawnieniami i dobrym stanem zdrowotnym. Ponadto, praca określana jest jako ciężka, niebezpieczna i sezonowa.

Barometr zawodów jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2019 roku. Sytuacja w niektórych zawodach może ulec zmianie w zależności od uwarunkowań rynkowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem Barometr zawodów 2019  podsumowującym badanie w województwie pomorskim oraz z innymi artykułami nt.wyników badania Barometr zawodów z Gdyni i Sopotu, powiatu lęborskiego, sztumskiego, wejherowskiego, słupskiego, tczewskiego, puckiegomalborskiego, kwidzyńskiegokościerskiego, gdańskiego i m.Gdańskkartuskiego, bytowskiego, człuchowskiego, chojnickiego, nowodworskiego, w podziale na poszczególne podregiony województwa  oraz z ogólnymi wynikami badania Barometr zawodów dla województwa pomorskiego.

 

Oprac.:Dagmara Maciejewska - Zespół redakcyjny PORP, Justyna Dworak-Wróbel - Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP Gdańsk