Skip to main content
Strona główna
Strona główna

W listopadzie stopa na niezmienionym poziomie

Dodano: piątek, 28 grudnia 2018

W listopadzie stopa na niezmienionym poziomie

W odniesieniu do miesiąca poprzedniego, w listopadzie 2018 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim pozostała niezmienna i wyniosła 4,8%. Niższą stopę bezrobocia miały w kraju trzy województwa: wielkopolskie (3,1%), śląskie (4,3%) i małopolskie (4,7%). Liczba bezrobotnych w województwie pomorskim nieznacznie wzrosła w stosunku do miesiąca wcześniejszego (o 452 osoby, 1,0%) i osiągnęła wartość 45,3 tys.

W listopadzie 2018 r. pracodawcy zgłosili do pomorskich urzędów pracy mniej (o 22,6%) wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Jest to naturalny spadek związany z sezonowością, spada liczba ofert pracy w takich branżach jak turystyka, gastronomia czy budownictwo.

Dobrą sytuację gospodarki regionu potwierdza wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W listopadzie 2018 r.  wyniosło ono 486 tys. osób i było wyższe o prawie 43% w odniesieniu do październiku 2018 r.

Pomorski rynek pracy jest stabilny, pracodawcy nadal zwiększają zatrudnienie, jest to szczególnie widoczne w produkcji przemysłowej oraz w branży logistycznej i transporcie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją miesięczną o rynku pracy – województwo pomorskie, listopad 2018 r.