Skip to main content
Strona główna
Strona główna

V spotkanie partnerstwa Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Dodano: czwartek, 1 grudnia 2016

V spotkanie partnerstwa Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

30 listopada 2016 r. w sali Herbowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się V spotkanie partnerstwa w ramach Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, szkół wyższych, pracodawców, instytucji współpracujących z rynkiem pracy, instytucji pozarządowych, eksperci rynku pracy a także uczniowie i studenci z trójmiejskich szkół.

W pierwszej części przedstawiony został dokument dotyczący zasad funkcjonowania Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz prezentacje czterech partnerów (Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pomorskiej Agencji  Rozwoju Regionalnego S.A., Urzędu Statystycznego w Gdańsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni). Prezentacje dostępne poniżej.

Druga część poświęcona została dyskusji dotyczącej stereotypów obserwowanych na rynku pracy w relacjach pracodawca – pracownik, przyczynach niedostosowania podaży i popytu na pomorskim rynku pracy oraz jakości zasobów pracy. W dyskusji aktywny udział wzięli zaproszeni goście - studenci i uczniowie oraz pracodawcy z obszaru transportu, logistyki i IT.

Na zakończenie omówione zostały wnioski z prac w zespołach, a także przekazane informacje o seminarium promującym PORP zaplanowanym na 14 grudnia br.

Wypracowane w ramach prac warsztatowych wnioski dostępne będą wkrótce na stronie Obserwatorium.

Prezentacje z V spotkania partnerstwa PORP