Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Urzędy pracy bardziej elastyczne – zmiany od 14 czerwca

Dodano: wtorek, 11 czerwca 2019

Urzędy pracy bardziej elastyczne – zmiany od 14 czerwca

Od 14 czerwca przestają obowiązywać przepisy dotyczące profilowania pomocy dla bezrobotnego. Oznacza to, że powiatowe urzędy pracy będą mogły zaproponować osobie bezrobotnej wszelkie możliwe formy wsparcia realizowane przez urząd.  

Koniec obowiązku profilowania daje urzędom pracy większą swobodę działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Podstawowym narzędziem ustalania zakresu wsparcia dla bezrobotnego stanie się Indywidualny Plan Działań. Dzięki niemu będzie można zastosować pełen wachlarz dostępnych form pomocy przewidzianych w ustawie. O wyborze odpowiedniej formy zdecyduje doradca klienta, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację osoby oraz specyfikę lokalnego rynku pracy, a nie sformalizowany algorytm profilowania.

Przypomnijmy, że obowiązek profilowania pomocy wynikał z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego. Na podstawie odpowiedzi klientów urzędu na pytania zamieszczone w specjalnym kwestionariuszu wyznaczany był dla nich jeden z trzech profili pomocy. W zależności od ustalonego profilu urząd mógł stosować różne, określone w danym profilu formy pomocy wobec osoby bezrobotnej.

Szerzej o projekcie zniesienia obowiązku profilowania pomocy dla bezrobotnych pisaliśmy w artykule „Koniec profilowania pomocy dla bezrobotnych” z 26 marca b.r.

 

Oprac.: Dagmara Maciejewska - Zespół redakcyjny PORP, WUP Gdańsk