Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Trendy na rynku pracy

Dodano: środa, 8 lutego 2017

{nazwa_Ludność}

Ludność wg ekonomicznych grup wieku (stan w końcu roku) w tys.
Wiek przedprodukcyjny - wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa w wieku 0 - 17 lat.
Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa w wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat.
Wiek poprodukcyjny - wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej.

Wskaźnik obciążenia demograficznego
Stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym (wiek przedprodukcyjny i wiek poprodukcyjny) do liczby osób w wieku produkcyjnym.

Wyszczególnienie2004200520062007200820092010201120122013201420152016
wiek przedprodukcyjny
(tys.)
489,8 479,0 469,3 462,2 457,0 452,9 457,0 453,7 451,2 449 448,2 447,8 450,2
wiek produkcyjny
(tys.)
1.401,8 1.414,9 1.422,2 1.428,6 1.433,5 1.439,5 1.469,2 1.467,2 1.462,2 1.454,9 1.446,1 1.436,2 1.426,3
wiek poprodukcyjny
(tys.)
302,4 305,1 312,1 320,1 329,1 337,7 349,3 362,6 376,7 391,9 407,8 423,7 439,1
Źródło: Bank danych lokalnych GUS
{nazwa_Pracujący}

Pracujący wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności w tys.
(bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa).


 czerwona linia oznacza trend zjawiska


Wyszczególnienie200420052006200720082009201020112012201320142015
liczba
(tys.)
656,2 667,0 690,8 721,7 736,3 736,8 744,9 744,3 741,1 753,4 774,8 798,2
wzrost/spadek do roku poprzedniego
(tys.)
0,1% 1,6% 3,6% 4,5% 2,0% 0,1% 1,1% -0,1% -0,4% 1,7% 2,8% 3,0%
Źródło: Bank danych lokalnych GUS

{nazwa_Wynagrodzenia}

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w zł.
(w latach 2005-2011 bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, Poczty Polskiej oraz operatorów telekomunikacyjnych sieci publicznej; od I kwartału 2012 r. bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób).czerwona linia oznacza trend zjawiska


Wyszczególnienie200520062007200820092010201120122013201420152016I-III kwartał 2017
Wysokość
(zł)
2.553,97 2.711,62 3.016,27 3.277,60 3.418,71 3.500,05 3.674,60 3.794,29 3.931,77 4.100,07 4.262,40 4.411,37 4.580,79
wzrost/spadek  do roku poprzedniego
(%)
- 6,2% 11,2% 8,7% 4,3% 2,4% 5,0% 3,3% 3,6% 4,3% 4,0% 3,5% 4,3%

Źródło: Bank danych lokalnych GUS
{nazwa_Podmioty gospodarki narodowej}

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON w tys.
(bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie).


 czerwona linia oznacza trend zjawiska

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON - wzrost w stosunku do roku poprzedniego w tys.
(bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie).
Wyszczególnienie2004200520062007200820092010201120122013201420152016
liczba
(tys.)
223,0 226,4 229 232,8 240,5 249,3 260,2 258,2 265,0 271,8 276,0 281,9 286,8
wzrost/spadek do roku poprzedniego
(%)
-1,5% 1,5% 1,1% 1,7% 3,3% 3,6% 4,4% -0,8% 2,6% 2,5% 1,5% 2,1% 1,8%

Źródło: Bank danych lokalnych GUS{nazwa_Rynek pracy}
Bezrobocie rejestrowane
Wyszczególnienie2004200520062007200820092010201120122013201420152016XI.2017
liczba bezrobotnych (tys.) 179,7 159,9 126,0 86,9 67,8 100,3 104,7 106,7 114,6 114,1 96,8 77,7 64,1 49,6
stopa bezrobocia (%) 21,4 19,2 15,3 10,7 8,4 11,9 12,3 12,5 13,4 13,2 11,1 9,0 7,1 5,5
oferty pracy (tys.) 58,2 68,0 87,8 96,0 86,7 52,4 61,5 49,0 54,0 54,0 68,2 87,1 108,3 114,2

Źródło: Bank danych lokalnych GUS
{nazwa_Aktywność ekonomiczna ludności}
Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej - dane średnioroczne w tys.
(BAEL Badanie aktywności ekonomicznej ludności  - kwartalne badanie GUS, którego przedmiotem jest fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w wylosowanych gospodarstwach domowych).


Struktura aktywności ludności wg BAEL w tys.
Wyszczególnienie2004200520062007200820092010201120122013201420152016II kwartał 2017
Aktywni zawodowo
(tys.)
852 856 813 844 841 843 888 871 950 994 987 1.066 1.048 1.065
pracujący
(tys.)
680 694 704 764 795 789 805 797 859 894 902 995 986 1.022
bezrobotni
(tys.)
172 162 110 80 46 54 83 74 91 100 85 70 60 43
Bierni zawodowo
(tys.)
748 741 728 745 755 766 713 728 762 788 786 787 762 742
Źródło: Bank danych lokalnych GUS