Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Styczeń z bezrobociem na poziomie 5,8%

Dodano: czwartek, 8 lutego 2018

Styczeń z bezrobociem na poziomie 5,8% Według wstępnych szacunków na koniec stycznia w województwie pomorskim bez pracy pozostawało 52,5 tys. osób. W stosunku do grudnia wzrost bezrobotnych wyniósł 5,8% (2,9 tys. osób). Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach województwa pomorskiego - największy wzrost wystąpił w powiecie malborskim o 8,3% (tj. o 187 osób).
W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku liczba bezrobotnych była niższa o 21,1% (tj. o 14,1 tys. osób).

Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 5,8%, to o 0,3 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 1,5 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. Wzrost stopy bezrobocia w porównaniu do stanu z końca grudnia 2017 roku wystąpił we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od 0,2 do pkt. proc. do 0,6 pkt. proc. Styczeń należy do tych miesięcy, kiedy bezrobocie rośnie, co w miesiącach zimowych wynika z przyczyn sezonowych. 

Bardzo dobra koniunktura w gospodarce województwa pomorskiego ma odzwierciedlenie w zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej. W porównaniu do grudnia 2017 r. odnotowano wzrost o 40% (tj. o 2,4 tys. ofert).


Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi danymi z rynku pracy według stanu na 31 stycznia 2018 roku.