Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Równowaga na rynku pracy w powiecie sztumskim – wyniki badania Barometr zawodów

Dodano: wtorek, 3 kwietnia 2018

Równowaga na rynku pracy w powiecie sztumskim – wyniki badania Barometr zawodów Zarówno w prognozie na rok 2017, jak i ubiegłorocznej (na rok 2018) zdecydowanie dominują zawody zrównoważone, które stanowią ponad 3/4 wszystkich ocenianych profesji w ramach badania. Należy jednak odnotować nieznaczny spadek udziału zawodów zrównoważonych – o 2,5 p.p. (z poziomu 78,4% do 75,9%).

W porównaniu do prognozy na rok 2017 nieznacznie wzrósł udział zawodów deficytowych (czyli takich, w których pracodawcy mogą doświadczyć problemów ze znalezieniem pracowników)  – z 15,4% do 18,7% (o 3,3 p.p.). Najmniej zmian zaszło w grupie zawodów nadwyżkowych, których udział zmalał tylko o 0,8 p.p. (z 6,2% do 5,4%).



Nauczyciele i chemicy w deficycie

Wśród 31 zawodów zakwalifikowanych do deficytu na szczególną uwagę zasługują nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących. W 17 powiatach województwa pomorskiego zawód ten uznany został za zrównoważony, w jednym za nadwyżkowy, a jako deficytowy występuje jeszcze tylko w jednym powiecie oprócz sztumskiego. Deficyt dotyczy nauczycieli chemii, biologii, wychowania fizycznego, matematyki, a wynika z braku osób z odpowiednimi kwalifikacjami i wykształceniem.

Do grupy zawodów deficytowych w powiecie sztumskim zaliczono również inżynierów chemików i chemików. Jako przyczynę deficytu wskazano brak osób z odpowiednim wykształceniem.

Wśród zawodów deficytowych znalazły się jeszcze cztery, które w całym województwie znajdują się w równowadze. Są to: farmaceuci (brak osób z odpowiednim wykształceniem), opiekunki dziecięce (brak chęci do pracy w zawodzie, praca jest określana jako ciężka), pracownicy socjalni (osoby kończące naukę nie mają odpowiedniego doświadczenia) oraz psycholodzy i psychoterapeuci (brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem).

Piekarze z nadwyżki do deficytu

W prognozie na rok 2016 piekarze uznani zostali za zawód nadwyżkowy, w ubiegłorocznym badaniu (prognoza na rok 2018), znaleźli się w deficycie. Dwa lata temu przyczyną nadwyżki były braki kompetencyjne osób poszukujących pracy spowodowane dłuższą przerwą w zatrudnieniu. Obecny deficyt wynika z braku chętnych do wykonywania zawodu – praca jest ciężka, zmianowa, często brakuje możliwości dojazdu na nocne zmiany.

Taką samą drogę z nadwyżki do deficytu przeszli fizjoterapeuci i masażyści, którzy w prognozie na rok 2016 znaleźli się w nadwyżce spowodowanej napływem na rynek pracy absolwentów lokalnej szkoły policealnej, natomiast w prognozie na rok 2018 znaleźli się w grupie zawodów deficytowych z powodu braku kandydatów z odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami.

Analizując wyniki badania, nie można też pominąć zawodów, które we wszystkich trzech edycjach zostały uznane za deficytowe. Takich zawodów jest osiem, a są to: kierowcy autobusów (brak uprawnień i kwalifikacji na przewóz osób), kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych (wyjazdy kierowców za granicę, brak uprawnień i kwalifikacji u kandydatów), opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej (wyjazdy za granicę pracowników, praca ciężka, zmianowa), recepcjoniści i rejestratorzy (wygórowane oczekiwania pracodawców – m.in. wymagana znajomość kilku języków obcych), robotnicy obróbki drewna i stolarze (bardzo niskie płace, praca ciężka, niebezpieczna, w szarej strefie), samodzielni księgowi (brak osób z odpowiednim wykształceniem, umiejętnościami oraz doświadczeniem), spawacze (brak uprawnień do wykonywania zawodu u kandydatów, brak chęci kształcenia się, zdobywania uprawnień) oraz szefowie kuchni (osoby bezrobotne nie chcą pracować w zawodzie – praca ciężka, w porach nocnych, niskie wynagrodzenia).

Zapotrzebowanie na nauczycieli przedszkoli

Wśród 9 zawodów nadwyżkowych 3 z nich zasługują na szczególną uwagę. Przede wszystkim są to nauczyciele przedszkoli, którzy w nadwyżce znaleźli się jeszcze tylko w jednym powiecie. W prognozie na rok 2017 należeli natomiast do deficytu, którego przyczyną był brak kwalifikacji osób poszukujących zatrudnienia. Zdiagnozowana nadwyżka na rok 2018 wiąże się z brakiem ofert pracy dla osób wykonujących ten zawód.

Kolejne dwa zawody: sprzątaczki i pokojowe  oraz sprzedawcy i kasjerzy w skali województwa znalazły się w deficycie, w powiecie sztumskim natomiast w nadwyżce, której przyczyną, w obu przypadkach, jest zbyt duża liczba osób chętnych do pracy w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy.

"Barometr zawodów" jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2018 roku. Sytuacja w niektórych zawodach może  się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Wyniki badania z poszczególnych powiatów województwa pomorskiego:
Powiat człuchowski
m.Gdynia i m.Sopot
Powiat kwidzyński
Powiat chojnicki
Powiat malborski
Powiat starogardzki
Powiat kościerski
Powiat kartuski
Powiat bytowski
Powiat pucki
Powiat tczewski
Powiat gdański i m. Gdańsk
Powiat nowodworski

Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym raportem Barometr zawodów 2018 podsumowującym badanie w województwie pomorskim.