Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Rośnie liczba aktywnych na rynku pracy, spada liczba bezrobotnych

Dodano: wtorek, 30 kwietnia 2019

Rośnie liczba aktywnych na rynku pracy, spada liczba bezrobotnych

W marcu 2019 r. w województwie pomorskim stopa bezrobocia wyniosła 5,1 % i w odniesieniu do lutego br. spadła o 0,1 pkt. proc. Najniższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Trójmieście, powiecie kartuskim i Słupsku. Najwyższe - w powiecie nowodworskim i malborskim.

Mniejsza liczba bezrobotnych

Według stanu na koniec marca 2019 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w pomorskich urzędach pracy wynosiła 47,9 tys. i w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się.

Od początku 2019 r. powiatowe urzędy pracy w Pomorskiem zarejestrowały 23,6 tys. bezrobotnych, a wyrejestrowały 21,8 tys. osób. Wśród wyrejestrowanych 49% stanowiły osoby, które podjęły zatrudnienie.

 

Rośnie liczba miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

W marcu 2019 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 8,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Dla porównania w lutym br. zgłoszono ich 8,3 tys.

Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej zgłoszone w marcu 2019 r. przypadało 0,8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tym samym okresie (tyle samo było w marcu 2018 r.).

 

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją miesięczną o rynku pracy w województwie pomorskim, marzec 2019 r.