Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2018

Dodano: czwartek, 7 grudnia 2017

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2018

Zaspokojenie potrzeb kadrowych dla utrzymania rozwoju gospodarczego regionu jest głównym wyzwaniem polityki pomorskiego rynku pracy na rok 2018. 

W dobie coraz większej dynamiki zmian, a także złożoności zjawisk społeczno – gospodarczych wzmocnienie i ustabilizowanie regionalnego oraz lokalnych rynków pracy wymaga przede wszystkim nowego, ale też kompleksowego podejścia do pojawiających się wyzwań, co zagwarantuje utrzymanie pomorskiej gospodarki na trwałej ścieżce rozwoju.Dzisiejszy rynek pracy na Pomorzu to rynek o zachwianej proporcji popytu i podaży, która coraz bardziej się potęguje na niekorzyść pracodawców, którzy w tej sytuacji muszą się przygotować na coraz większy niedobór kadry pracowniczej, a tym samym zrewidować dotychczasowe podejście do rekrutacji i zadbać o zwiększenie efektywności i trwałości zatrudniania swoich pracowników.


Rosnący deficyt podaży zasobów pracy będzie coraz bardziej potęgował presję na otwarcie pomorskiego rynku pracy na imigrantów, dlatego też jednym ze sposobów zniwelowania problemów kadrowych powinna być racjonalna i długofalowa polityka migracyjna. W powyższym kontekście szczególnie ważne staje się promowanie Pomorza jako miejsca atrakcyjnego do życia i pracy oraz wspieranie realokacji pracowników, w tym specjalistów z innych części Polski, Europy i świata.

Na podstawie dokonanej diagnozy, w wyniku konsultacji, wypracowano Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2018, który 5 grudnia 2017 r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego.


Plan działań obejmuje pięć kluczowych wyzwań na rok 2018 dla Pomorza:

  • promowanie przedsiębiorczości,
  • dopasowanie kwalifikacji i kompetencji do potrzeb rynku pracy,
  • wzmocnienie mobilności przestrzennej i zawodowej,
  • zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów pracy
  • wzmocnienie działań wspierających instytucje rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.