Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Pomorskie dynamicznie się rozwija - raport o stanie województwa

Dodano: środa, 3 lipca 2019

Pomorskie dynamicznie się rozwija - raport o stanie województwa

Województwo pomorskie znalazło się wśród 25 najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej. Zajmujemy 4. miejsce w Polsce pod względem przedsiębiorczości, mamy też wyższą dynamikę wzrostu PKB niż średnia w kraju.

Nasz region to nie tylko częsty kierunek turystycznych wojaży, ale także atrakcyjne miejsce do osiedlania się na stałe – Pomorskie charakteryzuje się najwyższym w Polsce przyrostem liczby mieszkańców.

Województwo pomorskie odznacza się jedną z najniższych w kraju stopą bezrobocia, która w maju 2019 r. osiągnęła rekordowy poziom 4,6%, najniższy od czasu powstania województwa! Z kolei, wskaźnik zatrudnienia jest wyższy od średniej UE.

Do trudności i wyzwań, z którymi musi zmierzyć się nasz region, należy zaliczyć rosnącą dysproporcję w zatrudnieniu pomiędzy kobietami i mężczyznami – na pomorskim rynku pracuje mniej kobiet niż mężczyzn. Widoczne jest również utrzymujące się zapotrzebowanie na pracowników, głównie w branżach kluczowych, jak: budownictwo, elektrotechnika, IT, motoryzacja, gastronomia, zdrowie, transport i logistyka. W tym kontekście, cieszy coraz powszechniejsze dostosowywanie profilu kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców i zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz dynamiczny napływ imigrantów, którzy częściowo wypełniają lukę zatrudnieniową na pomorskim rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie województwa pomorskiego w 2018 roku, zaprezentowanym podczas X Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 

Oprac.: Dagmara Maciejewska - Zespół Redakcyjny PORP, WUP Gdańsk