Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Pogorszenie wskaźników rynku pracy w listopadzie

Dodano: poniedziałek, 10 grudnia 2018

Pogorszenie wskaźników rynku pracy w listopadzie

Szacuje się, że w listopadzie br. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim nieznacznie wzrosła w stosunku do miesiąca wcześniejszego (o 0,6 tys. osób, 1,4%) i osiągnęła wartość 45,5 tys. Konsekwencją takiej sytuacji jest niewielki wzrost stopy bezrobocia do poziomu 4,9 %, czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż w październiku tego roku.

Ponadto, obserwowana jest mniejsza liczba ofert pracy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy naszego regionu. Przewiduje się, że w listopadzie br. było ich 7,2 tys., tj. o 2,1 tys. (o 22,7%) mniej niż w poprzednim miesiącu.

Pogorszenie wskaźników rynku pracy w okresie jesiennym i zimowym jest procesem naturalnym z uwagi na wahania sezonowe, którym ten rynek podlega. Zdecydowanie mniej jest ofert pracy, m. in. w takich branżach  jak turystyka, gastronomia czy budownictwo, co z kolei wpływa na wyższy poziom bezrobocia. 

Zapraszamy do zapoznania się z Podstawową informacją o rynku pracy w województwie pomorskim - dane szacunkowe wg stanu na 30 listopada 2018 r.