Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Obcokrajowcy na pomorskim rynku pracy

Dodano: środa, 8 lutego 2017

Obcokrajowcy na pomorskim rynku pracy

Aktualna sytuacja na rynku pracy, wywołana m.in. zmianami demograficznymi, wzrostem gospodarczym czy wyjazdami ludności za granicę w celach zarobkowych, potęguje wzrost zapotrzebowania na pracowników. Deficyt pracowników zauważalny jest w wielu specjalnościach. W polskich firmach przedsiębiorcy zaczynają powoli tracić nadzieje, na znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy. Zjawisko to generuje wzrost popytu na cudzoziemców. Przedsiębiorcy aby uchronić się przed zamknięciem lub ograniczeniem działalności korzystają z możliwości zatrudniania obcokrajowców. Jest to dla wielu pracodawców sposób na zapewnienie ciągłości produkcji, uniknięcie przestojów, a także realizacji nowych zleceń i kontraktów. 

Od dwóch lat na rynku pracy obserwujemy lawinowy wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem obcokrajowców. Na przyjazd do Polski i pracę w naszym kraju decyduje się coraz więcej osób z zagranicy. W województwie pomorskim w 2016 r. na podstawie oświadczeń o zamiarze wykonywania pracy bez konieczności zezwolenia na pracę było zatrudnionych 67 395 obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy. Dla porównania w roku wcześniejszym zarejestrowano 25 270 oświadczeń,  natomiast w 2014 r. - 5 789 oświadczeń.  Prace na terenie województwa pomorskiego najchętniej podejmują obywatele Ukrainy, w całym 2016 r. stanowili oni ponad 93% wszystkich oświadczeń. Ukraińcy są chętni do pracy, chcą zarabiać pieniądze, aby polepszyć swoją trudną sytuację finansową.  Do Polski przyjeżdżają z jasno określonym celem, co wpływa na punktualność,  zdyscyplinowanie i zaangażowanie w wykonywaną pracę.  Natomiast  przedsiębiorcy bardzo chętnie zatrudniają obywateli zza wschodniej granicy, gdyż jest to jedyna możliwość zwiększenia zysku firm, gdyż niedobór siły roboczej zaczyna być coraz bardziej znaczący i problematyczny.

Zdecydowanie najczęściej na terenie województwa pomorskiego w 2016 r. zatrudniani byli mężczyźni, stanowili około ¾ wszystkich cudzoziemców. Najliczniejszą grupę wiekową stanowili cudzoziemcy w przedziale wiekowym 26-40 (niecałe 50% oświadczeń).  

W całym ubiegłym roku na podstawie oświadczeń o zamiarze wykonywania pracy bez konieczności zezwolenia na pracę, cudzoziemcy najczęściej byli zatrudniani w sekcji PKD Budownictwo (26,1% miejsc pracy), nieco mniej oświadczeń dotyczyło sekcji przetwórstwo przemysłowe (23,8% miejsc pracy) oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (23,3% miejsc pracy). Większość cudzoziemców (84,8%) wykonywało pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło), najczęściej w zawodach należących do wielkich grup zawodów: Pracownicy przy pracach prostych (46,9% miejsc pracy) oraz Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (33% miejsc pracy). Oświadczenia najczęściej wystawiano na okres od 3 do 6 miesięcy (86,8%).