Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Niższe bezrobocie w Pomorskiem

Niższe bezrobocie w Pomorskiem

W kwietniu 2019 r. w województwie pomorskim stopa bezrobocia wyniosła 4,8%. W odniesieniu do marca br. spadła o 0,3 pkt. proc. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Trójmieście, najwyższą w powiecie nowodworskim i malborskim.

Według stanu na koniec kwietnia 2019 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w pomorskich urzędach pracy zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiła 45,6 tys.

Od początku 2019 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały 30,3 tys. bezrobotnych, a wyrejestrowały 30,8 tys. bezrobotnych. Wśród osób wyrejestrowanych 49,2% stanowiły osoby, które podjęły zatrudnienie.

 

Liczba miejsc pracy i aktywizacji zawodowej nadal na wysokim poziomie

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba ofert pracy utrzymuje się nadal na porównywalnie wysokim poziomie. W kwietniu 2019 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 8,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej zgłoszone w kwietniu 2019 r. przypadło 0,8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tym samym okresie (w kwietniu  2018 r. – 0,7 osób).

 

Duże zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców

W kwietniu 2019 r. powiatowe urzędy pracy wpisały do ewidencji 11,3 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom zza wschodniej granicy (w kwietniu 2018 r. – 12,7 tys.). W porównaniu do marca 2019 r. liczba oświadczeń zwiększyła się o 0,4 tys. oświadczenia (tj. 4,1%).

 

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją miesięczną o rynku pracy w województwie pomorskim, kwiecień 2019 r.