Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Majowy spadek bezrobocia i mniej wolnych ofert pracy

Dodano: poniedziałek, 10 czerwca 2019

Majowy spadek bezrobocia i mniej wolnych ofert pracy

Według wstępnych danych w maju bieżącego roku w województwie pomorskim  bezrobocie wyniosło 4,7 procent. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż w poprzednim miesiącu i o 0,3 pkt. proc. mniej niż w maju ubiegłego roku.

W stosunku do kwietnia 2019 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 3,2 procent  i wyniosła  44,1 tysięcy osób. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w osiemnastu powiatach naszego regionu; jedynie w powiecie gdańskim i kartuskim zaobserwowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych.

W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano mniejszą liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Szacuje się, że liczba ofert zgłoszonych przez pracodawców do pomorskich urzędów pracy wyniosła 8,5 tysięcy.

Zapraszamy do zapoznania się z Podstawową informacją o rynku pracy - dane szacunkowe, maj 2019.

 

opracowano: Dagmara Maciejewska - Zespół redakcyjny PORP oraz Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP Gdańsk