Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Cudzoziemcy w Pomorskiem wciąż chętnie zatrudniani

Dodano: środa, 23 stycznia 2019

Cudzoziemcy w Pomorskiem wciąż chętnie zatrudniani

Duża liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom zza wschodniej granicy złożonych w 2018 roku (132 tys.) świadczy o ogromnym zainteresowaniu pracodawców zatrudnianiem obcokrajowców. Średnio w miesiącu składanych było 11 tys. oświadczeń.

Znacznie częściej zatrudniani byli mężczyźni, oświadczenia dotyczące kobiet stanowiły 1/3 ogółu. Zdecydowaną większość zatrudnionych na podstawie oświadczeń cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy (89,0 %). Pod względem rodzaju zawartych umów dominowały umowy zlecenia (69,3 %).

Cudzoziemcy znajdowali zatrudnienie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, ale największe zapotrzebowanie zgłaszali pracodawcy z Trójmiasta, gdzie koncentruje się działalność gospodarcza województwa pomorskiego i powiatów ościennych. Najwięcej oświadczeń w ubiegłym roku zostało wpisanych do ewidencji Gdańskiego Urzędu Pracy (70,4 tys.), co stanowi ponad połowę wszystkich oświadczeń wpisanych w tym okresie; następne miejsce przypadło pod tym względem Powiatowemu Urzędowi Pracy z Gdyni (18,5 tys.).

Sytuacja, którą od jakiegoś czasu obserwujemy na pomorskim rynku pracy, związana m.in. z deficytem pracowników w wielu branżach gospodarki, malejącymi regionalnymi zasobami pracy i trudnościami pracodawców z obsadzaniem wolnych stanowisk powoduje, że jednym z wyzwań pomorskiego rynku pracy na obecny rok ujętych w RPDZ/2019 jest promowanie i ułatwianie mobilności przestrzennej pracowników, w tym spoza województwa i zza granicy.

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją na temat zatrudniania cudzoziemców w 2018 r. w województwie pomorskim.